GroenLinks
Samenwerking overheden bij bestrijden dierziektes problematisch

Woensdag 29 september 2010, 14:15u - arjanelfassed

Uit onderzoek van de Provinciale Raad voor Volksgezondheid in Noord Brabant blijkt dat bij de uitbraak van Q-koorts in Nederland veel betrokkenen te afwachtend hebben gehandeld. GroenLinks is hoogst verbaasd dat de Rijksoverheid de Q-koorts als een regionaal probleem zag en dacht dat het probleem wel zou overwaaien. "Een misvatting met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en dierenwelzijn", aldus Tweede Kamerlid Arjan El Fassed van GroenLinks.

De samenwerking tussen de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid was niet optimaal, ook omdat de Mexicaanse griep veel aandacht opeiste. El Fassed vraagt zich af of de overheid wel toegerust is om bij een gelijktijdige uitbraak van dierziektes of epidemieën verdere negatieve effecten op de volksgezondheid te voorkomen en te bestrijden. Uit het rapport blijkt verder dat het op regionaal niveau ontbrak aan een vaste taakverdeling om grondige maatregelen te treffen en dat het doden van duizenden geiten wellicht niet nodig was geweest.

El Fassed: "Voor GroenLinks heeft in de kwestie Q-koorts de volksgezondheid altijd voorop gestaan. De ziekte lijkt nu onder controle, maar de prijs hiervoor was hoog, en bij ongewijzigd beleid hoeven we slechts te wachten op de volgende dierziekte die ons land aan zal doen."

Schriftelijke vragen van het Kamerlid El Fassed (GroenLinks) aan de ministers van LNV en Volksgezondheid over Q-koorts:
1. Kent u het bericht `Overheid reageerde afwachtend op Q-koorts' (ANP, 29 september 2010)?

2. Wat is uw reactie op de resultaten van het onderzoek van de Provinciale Raad voor Volksgezondheid in Noord-Brabant?
3. Klopt het dat de rijksoverheid Q-koorts als een regionaal probleem zag?

4. Is de rijksoverheid en in het bijzonder de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erop toegerust om een gelijktijdige uitbraak van dierziektes of epidemieën met effecten op de volksgezondheid effectief te voorkomen en te bestrijden? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen worden hiertoe genomen?
5. Klopt het dat de samenwerking tussen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet optimaal was bij het bestrijden van de Q-koorts? Is die samenwerking inmiddels verbeterd? Welke maatregelen heeft u en worden genomen om de samenwerking te verbeteren?
6. Welke risico's voor de volksgezondheid zijn er indien samenwerking tussen deze twee ministeries niet optimaal is? Kunt u dit toelichten?

7. Klopt het dat het doden van geiten wellicht niet nodig was geweest?
8. Hebt u inmiddels een standpunt over schadevergoeding aan patiënten?