De SVB zet in op vernieuwing en innovatie op de werkvloer

29/09/2010 14:42

De Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank zet in op vernieuwing en innovatie op de werkvloer

Uitstekende service voor 18 miljoen burgers steeds belangrijker

Amstelveen, 29 september 2010 - De SVB zet fors in op vernieuwing en innovatie. Met maar één doel voor ogen: dat iedereen zicht krijgt en houdt op zijn persoonlijke rechten als het gaat om sociale zekerheid. Hierbij is innovatie op de werkvloer en op het gebied van ICT en de zoektocht naar nieuw talent essentieel. In 2002 was de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog vooral bekend van de AOW, Algemene nabestaandenwet (Anw) en kinderbijslag en beschouwden zij de circa 5 miljoen uitkeringsontvangers als hun klanten. Nu, in 2010, beschouwen zij 18 miljoen mensen die een relatie met de Nederlandse overheid hebben als hun klanten. Want vroeg of laat krijgt iedereen met de SVB te maken. Ruim 43.000.000 keer per jaar keert de SVB op tijd het juiste bedrag uit aan iemand die daar recht op heeft. Daarmee zit de SVB overal ruim boven de norm als het gaat om tijdig uitkeren en in veel gevallen zelfs op 100%.

Niet meer van het kastje naar de muur

De organisatie is een aantal jaren geleden begonnen met een omslag. De SVB is van bureaucratisch uitvoeringsorgaan gegroeid naar een klantgerichte dienstverlener. En groeit nu verder van een puur uitvoeringsgerichte organisatie die zich beperkt tot het verstrekken van uitkeringen, naar een organisatie die vooral ook informatie verstrekt aan iedereen die daarom vraagt. Of het nu om klanten gaat, om opdrachtgevers zoals ministeries en gemeenten of om partners met wie gegevens worden uitgewisseld. Uiteindelijk zit de sleutel tot het succes van excellente dienstverlener in het menselijk kapitaal. De ambitie om beste werkgever te worden binnen het openbaar bestuur sluit daar mooi op aan.

SVB zoekt nieuw talent

Om de ambities van de SVB waar te maken is het essentieel dat de beste mensen op de juiste plekken zitten. Daarom is de organisatie op zoek naar nieuw talent. Op het moment staat de SVB in de top 5 van meest gewaardeerde werkgevers binnen de overheid zelfs op plaats 3. Wat betreft de bedrijfscultuur gaat de SVB zelfs aan kop. "Vooral de waardering voor de collegialiteit en werksfeer, we scoren hier een 8,00 en een 7,94, dat is super", zegt directeur HR Vera Bergkamp. De SVB kent lage uitstroomcijfers en de meeste medewerkers hebben een lange arbeidsduur. Om medewerkers te blijven boeien en binden zijn er verschillende trajecten voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Via de SVB Academie werden in 2009 maar liefst 3.998 opleidingen verzorgd. Dit is een toename van 30% t.o.v. 2008. Verder is er een actief intern stagebeleid om zo beweging in de organisatie te krijgen. Daarnaast is de SVB deelnemer aan het project "werken bij de buren". Een bijzonder project waarbij een medewerker een periode bij een andere werkgever uit het netwerk van de SVB kan werken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.werkenbijdesvb.nl

http://www.werkenbijdesvb.nl