Plan Nederland

SHO-rapport: situatie in Haïti stabiel, maar er zijn nog teveel tentenkampen

29 september 2010

De SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) publiceerden onlangs het tweede voortgangsrapport in het kader van de hulpactie van afgelopen januari 'Help slachtoffers aardbeving Haïti'. Het rapport doet verslag van de besteding van het geld (in totaal 111 miljoen euro) per deelnemer. Plan is een van deelnemers van de SHO in de Haïti-actie.

Zes maanden na de aardbeving in Haïti constateren de deelnemers van de SHO) dat de noodhulpfase goed verloopt. Zo is een uitbraak van epidemieën voorkomen door het aanleggen van water- en sanitaire voorzieningen en door goede (preventieve) medische zorg. Honderdduizenden mensen kregen noodonderdak.

Zorgelijk

Maar de levensomstandigheden van deze daklozen blijft zorgelijk. Er zijn nog honderden tentenkampen in en rond de hoofdstad Port-au-Prince, waar een miljoen mensen nog steeds wonen vanwege het puin en het gebrek aan bouwruimte. Zij zijn daardoor erg kwetsbaar. Bij zware regenval of harde wind hebben zij niet meer dan een tentdoek boven hun hoofd, dat soms letterlijk wegdrijft.

Schoon drinkwater

In de meeste tentenkampen zijn inmiddels basale voorzieningen als schoon drinkwater en wc's. Maar de behuizing blijft problematisch. Het streven blijft dan ook dat de mensen zo snel mogelijk terug kunnen naar de wel bewoonbare huizen (118.000) of naar semipermanent onderdak. Deze huizen worden nu in snel tempo gebouwd, vooral in de gebieden buiten Port-au-Prince, zoals Leogane. In de hoofdstad is dat niet mogelijk, omdat er nog teveel puin ligt. Van de geschatte 20 miljoen kubieke meter puin in de getroffen gebieden is nog maar een heel klein percentage geruimd. En zolang de overheid geen beschikbare gronden aanwijst, kan er niet worden gebouwd. Dit werkt vertragend op de wederopbouw. De lokale overheid heeft gelukkig letterlijk meer ruimte om nieuwe huizen neer te zetten."

Noodhulpfase

Hoewel de acute fase voorbij is, hebben de SHO-deelnemers gezien de huidige situatie besloten om de noodhulpfase te verlengen tot 2011. Dat neemt niet weg dat ook wederopbouwactiviteiten zijn gestart, zoals geld-voor-werk programma's (onder meer puinruimen, gemeenschapskantines opstarten en afwateringskanalen afgraven) waarmee mensen een klein inkomen verdienen, de aanleg van structurele watervoorzieningen, de bouw van semipermanente huizen en nieuwe aardbevingsbestendige scholen.

Duidelijk is dat de wederopbouw van Haiti nog jaren gaat duren.