Dienstenbond CNV

Nieuws

29 september 2010

Reorganisatie bij Biegelaar Maarssen

De directie van Drukkerij Biegelaar te Maarssen heeft aangegeven dat zij zich genoodzaakt ziet om te reorganiseren. 35 van de ongeveer 200 arbeidsplaatsen staan op de tocht. Het verlies is voor een deel op te vangen door natuurlijk verloop: door tijdelijke contracten niet te verlengen, en door mede-werkers te vragen om, indien mogelijk, van hun prepensioen gebruik te maken. Toch ziet het er naar uit dat er minimaal zo'n 10 gedwongen ontslagen zullen vallen.

Drukkerij Biegelaar, onderdeel van de Duitse Schlott Gruppe heeft te maken met teruglopende opdrachten en dus minder inkomsten; het afgelopen jaar is daardoor met een fors verlies afgesloten. Hierdoor is een reorganisatie onvermijdelijk. Naast het verlies van arbeidsplaatsen is Biegelaar ook van plan om te bezuinigen door van een 5 ploegen systeem gedeeltelijk terug te gaan naar een 3 ploegen systeem.

CNV Media heeft samen een eerste gesprek gehad met de directie over het reorganisatieplan. Volgende week gaan we weer rond de tafel om te praten over een Sociaal Plan. Onze inzet zal er vooral op gericht zijn om mensen aan het werk te houden of zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Realistische zoektermijnen, een gedegen begeleiding, en de mogelijkheid voor boventallige medewerkers om zich te laten bij- of omscholen zijn hierbij van groot belang.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Samen sterk!
Het lidmaatschap van CNV Media is van groot belang om tot een goede sociaal plan te komen. Alleen doordat we leden hebben kunnen we uw belangen goed behartigen. Praat daarom vandaag nog met uw collega's om ze te overtuigen van het belang van het lidmaatschap!

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met bestuurder Peter Bloemendaal, telefoon: 035 64 60 580. Per e-mail kan ook: p.bloemendaal@remove-this.cnvdibo.nl.