Niet-reanimerenpenning is geldige wilsverklaring

29/09/2010 15:21

NVVE

De niet-reanimerenpenning van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is te beschouwen als een schriftelijke wilsverklaring en heeft derhalve ook juridisch dezelfde status, aldus Ab Klink, Minister van VWS. De penning is voorzien van een naam, geboortedatum, handtekening en foto van de drager en voldoet daarmee aan alle eisen die aan een schriftelijke wilsverklaring worden gesteld. Leden van de NVVE die de penning zichtbaar dragen, kunnen er nu vanuit gaan dat hun niet-reanimeren wens gerespecteerd zal worden.

Zoals de minister ook opmerkt gaat de NVVE bij het aanvragen van de penning zeer zorgvuldig te werk. Zo moet een geldig identiteitsbewijs meegestuurd worden, zodat foto en gegevens op het aanvraagformulier kunnen worden geverifieerd. Op het aanvraagformulier wordt ook gewezen op het feit dat de persoon met de penning aangeeft te allen tijde niet gereanimeerd te willen worden. Dit aanvraagformulier wordt door de NVVE bewaard.

De reden waarom sommige mensen niet meer gereanimeerd willen worden is omdat zij de natuur hun gang willen laten gaan. Zij zijn oud en hebben de balans van hun leven opgemaakt.

Er is ook een groep die niet gereanimeerd wil worden vanwege de risico's. 'Ik wil niet leven als een kasplant', wordt vaak genoemd.

Hier lag het bezwaar van een aantal instanties. Zij vonden dat de leden van de NVVE vooraf niet goed op de hoogte werden gesteld over wat reanimeren nu precies is. Er zijn uiteraard risico's, maar weet de leek wel voldoende welke deze zijn en hoe de getallen zich verhouden. Uiteraard wil de NVVE haar leden zo goed mogelijk informeren en in samenwerking met deze instanties, te weten de Nederlandse Reanimatie Raad, de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg heeft de NVVE nu een informatiefolder uitgebracht over reanimeren. Vanaf 1 oktober 2010 wordt deze folder meegestuurd aan iedereen die een penning wil bestellen. Ook zal de folder te downloaden zijn op de website van de NVVE: www.nvve.nl

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://WWW.NVVE.NL