Erasmus Universiteit Rotterdam

Lezing Reza Alan

Datum
Van: 29 september 2010 15:14
Tot: 29 september 2010 15:14

---

Locatie:
C1-069

Toelichting
e> Reza Aslan is een Iraans-Amerikaanse journalist en godsdienstwetenschapper en spreekt over het perspectief dat de islam wel degelijk in staat is tot verandering en modernisering. Hij spreekt over politiek en religie, cosmic war, terrorisme, en over het formeren van identiteit.

Islam, mensenrechten en integratie

Reza Aslan is een Iraans-Amerikaanse journalist en godsdienstwetenschapper en spreekt over het perspectief dat de islam wel degelijk in staat is tot verander ing en modernisering. Hij spreekt over politiek en religie, cosmic war, terroris me, en over het formeren van identiteit.

Aslan is bekend van zijn internationale bestsellers No God but God: the Origi ns, Evolution, and Future of Islam (2005) en How to Win a Cosmic War: God, Globa lization, and the End of the War on Terror (2009). In zijn boeken gaat hij in o p de islam in de moderne wereld, maakt hij onderscheid tussen religie en geloof en geeft hij inzicht in de historische context van het terrorisme (zie ook www.r ezaaslan.com ) Reza Aslan geeft zijn lezing in het kader van de Minor 'Mensenre chten in de pluriforme samenleving'.