GroenLinks
GroenLinks: behoud intensive care op Walcheren

Woensdag 29 september 2010, 15:20u - Linda Voortman

Noodzakelijke medische hulp moet goed bereikbaar zijn, ook in dunbevolkte gebieden. GroenLinks maakt zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van de intensive care in het ziekenhuis in Vlissingen. Dit ondanks een motie van de Tweede Kamer voor het behoud van een klein, maar volwaardig, ziekenhuis op Walcheren.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman: "Ik maak me zorgen over de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in Zeeland. De minister van Volksgezondheid moet in deze zaak opheldering geven. Daarnaast wil ik weten wat deze beslissing van het ziekenhuis op Walcheren voor gevolgen heeft voor de bereikbaarheidsnorm van ambulances."

Vragen van het Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de intensive care zorg in Vlissingen:

1. Bent u bekend met de berichtgeving dat Vlissingen straks geen intensive care meer heeft?

2. Bent u op de hoogte van de plannen van de Raad van Bestuur ten aanzien van intensive care zorg op Walcheren? Zo ja, komen deze overeen met het beeld dat in het bericht wordt geschetst?
3. Is uw inschatting dat de `intensive-care-faciliteit' waarover in het bericht gesproken wordt een volwaardige level 1 intensive care afdeling betreft?

4. Bent u van mening dat met deze plannen van de Raad van Bestuur, recht wordt gedaan aan de met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen motie die oproept tot behoud van een klein volwaardig ziekenhuis op Walcheren? Zo nee, welke stappen kunt u nemen en bent u bereid te nemen om te garanderen dat deze motie wel wordt uitgevoerd?

5. Tijdens het spoeddebat op 29 juni 2010 heeft u toegezegd het RIVM onderzoek naar bereikbaarheidsnorm van ambulances in Zeeland half juli 2010 klaar te hebben. Is dit onderzoek reeds afgerond en kunt u dit naar de Kamer versturen?

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7363419/Vlissingen-verliest-intensive-c are.ece?startshow=null&startSlide=null

Motie van het lid Van der Vlies c.s., 27 295, nr. 140