Ministerie van Buitenlandse Zaken


Handboek voor bescherming homorechten

Nieuwsbericht | 29 september 2010

Minister Verhagen stuurde vandaag de handleiding Mensenrechten en Seksuele Oriëntatie naar de Tweede Kamer. Dit handboek wordt verspreid onder alle Nederlandse ambassades en consulaten. Het biedt diplomaten concrete handvatten om zich nog effectiever in te zetten voor de bescherming van homoseksuelen.

De handleiding is samengesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenspraak met maatschappelijke organisaties als COC, ILGA en Schorer. Volgens Verhagen (Buitenlandse Zaken) is de handleiding hard nodig: "Rechten van seksuele minderheden en transseksuelen zijn in veel landen taboe. Dit boekje geeft onze ambassades een extra impuls om de rechten van deze kwetsbare groep aandacht te geven."

De vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van acceptatie, emancipatie en bescherming van de mensenrechten van homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen. Hoewel het in veel landen zeer gevoelig ligt, hebben veel ambassades dit mensenrechtenthema voortvarend opgepakt.

In grote delen van de wereld hebben homoseksuelen geen gelijke rechten. In veel landen is homoseksualiteit strafbaar en in zeven landen staat er zelfs de doodstraf op. Minister Verhagen zette de afgelopen jaren met de Franse staatssecretaris voor Mensenrechten de discussie over de mensenrechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen nadrukkelijk op de agenda van de Verenigde Naties. Hun oproep een einde te maken aan de strafbaarstelling werd ondertekend door 68 landen.