Politie Groningen

Politie controleert afvaltransport op A7

Scheemda, 29-09-2010 o De politie heeft woensdag op de A7 bij Scheemda een grote milieu- en transportcontrole gehouden. Op twee parkeerplaatsen langs de A7 werden in totaal 142 vrachtautocombinaties gecontroleerd. Hiervan kregen 21 bestuurders een proces-verbaal.

In acht gevallen was er sprake van technische gebreken, zoals ondeugdelijke reminrichting of stuurinrichting. Bij een oplegger was sprake van een gescheurd chassis. Dit was een dusdanig gevaarlijke situatie, dat de oplegger niet verder mocht rijden. Acht chauffeurs konden geen eurovignet tonen en tweemaal was er sprake van een doorbroken zegel op de tachograaf. Ook twee chauffeurs hadden zich niet aan de rijtijdenwet gehouden en eenmaal is een overtreding van de milieuwetgeving geconstateerd.

Samenwerking

De controle is gehouden in samenwerking met de politiekorpsen Friesland en Drenthe, de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de douane, de provincie Groningen, de Algemene Inspectie Dienst (AID), het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de belastingdienst en de Rijksdienst voor Wegverkeer. De controle was gericht op afvaltransporten, mestvervoer, gevaarlijke stoffen, koelwagens en veevervoer.

Terugkerende controles

De gezamenlijke transportcontroles zijn niet voor het eerst gehouden. Sinds 2004 worden tweemaal per jaar dergelijk acties gehouden. Gezien het aantal overtredingen niet overbodig. Veel van de overtredingen kunnen gevaar opleveren voor de chauffeurs (bijv. rusttijden) en/of het overige wegverkeer (bijv. technische gebreken). Door de controles met de drie politieregios en in gezamenlijkheid met andere partners te houden, kan effectief en efficiënt opgetreden worden.
Actuele dossiers

* Misdrijf station Zuidbroek

landelijke dossiersGeen dossiers aanwezig