Senternovem

28-09-2010 |

Groen licht niet beter voor vleermuis

Rijkswaterstaat laat onderzoek doen naar het effect van verschillende kleuren verlichting op vleermuizen. Uit een tussenresultaat blijkt dat groene verlichting niet beter scoort van witte. Geel is waarschijnlijk het meest vleermuisvriendelijk.

De vleermuis is een bedreigde diersoort en mag dus niet zo maar door verlichting worden verstoord. Daarom wilde Rijkswaterstaat weten welk licht de vleermuizen niet verjaagt. De Zoogdiervereniging en LEDexpert hebben een experiment gedaan op de linkeroever van de Kuindervaart in de Noordoostpolder. Eric Jansen en Marinus Jan Veltman hebben in de vaart vijf eilandjes van piepschuim neergelegd, met elk een batrecorder. Ze meten steeds wat de kolonie van ± 40 Meervleermuizen doet, als ze geconfroteerd worden met licht. Eerder bleek al dat vleermuizen niet van wit licht houden, ze gingen aan de andere kant van de vaart vliegen. Ook groen licht is niet favoriet. Waarschijnlijk is geel licht de beste optie: mensen kunnen er goed bij zien en vleermuizen hebben er het minst last van.

Indien er meer nieuws beschikbaar komt over natuurvriendelijke verlichting, of over het onderzoek naar mesopisch zien bij groen licht, leest u dit in een volgende nieuwsbrief.
Wijzigingsdatum |

28-09-2010