Senternovem

28-09-2010 |

Macro-label maakt energiegebruik openbare verlichting gemeenten inzichtelijk

Veel gemeenten maken werk van duurzame openbare verlichting (OVL) en zijn daarmee `goed bezig'. Maar hóe goed, dat is op gemeentelijk niveau niet altijd makkelijk te zeggen. Een nieuw energielabel op `macroniveau' dat op verzoek van de Taskforce Verlichting wordt ontwikkeld, brengt daar verandering in. Het maakt inzichtelijk hoe energie-efficiënt een gemeente is op het gebied van OVL. Dankzij het label is het voor gemeenten bovendien gemakkelijker om de energie-efficiëntie te benchmarken en klimaatambities eenduidig te formuleren.

Macrolabel: anders dan OVL-installatielabel

"Het energielabel kan bij wijze van spreken op ieder gemeentebord geplakt worden om te laten zien hoe energie-efficiënt het OVL-park van een gemeente is", zegt Boudewijn Huenges Wajer van Agentschap NL. Samen met het bureau Infra-Engineering en leden van de NSVV was hij nauw betrokken bij het opstellen van de labelmethodiek. "Er bestond al een energielabel (A t/m G) voor de energiezuinigheid van individuele OVL-installaties dat ook deel uitmaakt van de criteria van `duurzaam inkopen'. Het simpelweg opschalen daarvan naar gemeenteniveau zou echter erg omslachtig worden".

Samenstelling en kwaliteit van het OVL-park

Om een praktische macrolabelmethode met geschikte categorieën te ontwikkelen voerde Infra-Engeneering eerst een haalbaarheidsopdracht uit. Daarbij werd gekeken naar bestaande OVL-labels en -scanmethodes zoals `Zicht op Licht'. Aan het uiteindelijk gekozen macrolabel (A t/m G) ligt de Europese SLEEC (Street Lighting Energy Efficiency Criterion) methode ten grondslag. Die is ook gebruikt voor het installatielabel. Voor de totstandbrenging van het macrolabel is de methode op een aantal punten vereenvoudigd. Zo wordt er gebruik gemaakt van energie-efficiencygegevens van de lamp-armatuurcombinaties die in OVL-parken voorkomen.

Drie profielen

Adviseur Rob van Heur ondersteunt namens Agentschap NL de NSVV nu met het verder uittesten en implementeren van het macro-label: "Bij de berekening van de macrolabelcategorie wordt rekening gehouden met de specifieke gebruikssituaties en de daarvoor vastgelegde (minimum) kwaliteitseisenin het OVL-park. We werken daarvoor per lamp-armatuurcombinatie met drie profielen: een eenvoudige woonstraat, een brede woonstraat cq. woonwijkontsluitingsweg, of een gebiedsontsluitingsweg. Dat levert waarschijnlijk een voldoende genuanceerd beeld op van de daadwerkelijke situatie."

Niet zwartepieten

Het macrolabel maakt het mogelijk om de energie-efficiëntie van OVL-installaties van verschillende gemeenten te vergelijken. "Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om op basis daarvan te gaan zwartepieten", zegt Van Heur. "Het is belangrijker dat er nu een label is dat de energie-efficientie van een OVL-park eenduidig en op een eerlijke manier vastlegt. Daarmee zijn besparingsdoelstellingen en verbeteropties beter vast te stellen en te controleren."

Meer informatie

Op dit moment is de werkmethodiek voor het macro-label gereed. Daarmee is bij wijze van proef de gemeente Apeldoorn aan de slag gegaan. Binnenkort zijn de resultaten daarvan bekend en zal door de NSVV ondermeer worden vastgesteld of de drie profielen voldoende nuancering brengen en hoe het label op grotere schaal toepassing kan vinden. Daarbij zouden de transparantie van energie-efficiencygegevens van armaturen en een geschikte rekentool voor een versnelling kunnen zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Ottens: Jan.Ottens@infra-engineering.nl of Harold Faber: h.faber@apeldoorn.nl.
Wijzigingsdatum |

28-09-2010