Gemeente Valkenburg aan de Geul

Aanpak hondenpoepoverlast in centrum

In de parken in en rond het centrum was de overlast van hondenpoep zeer groot. Daarom mogen vanaf juli 2010 geen honden meer uitgelaten worden in Park Dersaborg, het Halderpark, het Odapark (met uitzondering van de voetpaden) en in de tuinen van Kasteel Oost.

Om de hondenpoepoverlast verder te bestrijden worden binnenkort twintig vuilnisbakken in en rond het centrum extra bijgeplaatst. Daarnaast zullen alle afvalbakken een sticker krijgen waaruit blijkt dat zakjes hondenpoep gedeponeerd mogen worden.

Ook zal er binnenkort in het centrum een omheind losloopgebied gecreëerd worden. In dit losloopgebied moet hondenpoep ook gewoon opgeruimd worden.

De gemeente is geïnteresseerd in de wensen en ideeën van de centrumbewoners over de aanpak van de hondenpoepoverlast. Wilt u als bewoner van het centrum meedenken over de meest geschikte plekken voor de de extra afvalbakken of over een geschikte locatie voor een omheind losloopgebied? Meldt u zich dan via e-mail bij de secretaris van het Leefbaarheidsoverleg Valkenburg Centrum saskiaderijke@online.nl. Of bel tijdens kantooruren met de gemeentelijke coördinator Leefbaarheid via telefoonnummer 043-6099344. Mede op basis van de reacties wordt een voorstel uitgewerkt.
Â