Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

29 september 2010

---

Bezuinigingen in Nieuw-West

29 september 2010

Door de economische crisis moet het stadsdeel de komende vier jaar eenentwintig miljoen euro bezuinigen. Dinsdag 28 september presenteerde het dagelijks bestuur de Strategische Notitie Heroverwegingen aan de deelraad, waarin mogelijkheden voor bezuinigingen staan.

In totaal is voor een hoger bedrag aan mogelijkheden voor bezuinigingen geïnventariseerd dan de vereiste eenentwintig miljoen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste wil het dagelijks bestuur extra bezuinigen zodat er ruimte ontstaat voor nieuw beleid. Ten tweede wil het dagelijks bestuur de Raad en het maatschappelijk middenveld de gelegenheid geven te debatteren over een ruim voorstel voor mogelijke bezuinigingen.

Enquête en meedenkavond

De deelraad heeft daartoe organisaties en instanties die in het stadsdeel actief zijn, uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken via een enquête. Verder organiseert de deelraad op 13 oktober een `meedenkavond' voor het maatschappelijk middenveld.

Op 19 oktober debatteert de deelraad over bezuinigingen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de begroting voor 2011.

Informatie en aanmelden

Informatie: www.nieuwwest.amsterdam.nl/meedenken Aanmelden: 020 253 6742 of raad@nieuwwest.amsterdam.nl.
---