Gemeente Zoetermeer

Doorontwikkeling Brede School Zoetermeer

Het college van burgemeester en wethouders wil het succes van Brede School Zoetermeer de komende jaren verder doorontwikkelen. Ze wil dit onder andere doen door nieuwe Brede Schoolactiviteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en techniek, meer ouder en kindactiviteiten in te zetten en de mogelijkheid te onderzoeken om Brede Schoolactiviteiten in het speciaal onderwijs in te zetten. Activiteiten worden dichtbij de leefwereld van kinderen aangeboden om een goede aansluiting met school en opvang te realiseren. Daarnaast wordt gekeken om activiteiten die nu in de VrijeTijdsCentra plaatsvinden te verstevigen in de Brede School.

Met de Brede Schoolaanpak stimuleert de gemeente Zoetermeer de ontwikkeling van kinderen en het ontdekken van hun talenten. Sinds het schooljaar 2009/2010 worden in alle wijken in Zoetermeer Brede Schoolactiviteiten aangeboden. Op jaarbasis nemen ongeveer 5000 leerlingen deel aan een of meerdere activiteiten. Het aanbod wordt in nauw overleg met de scholen en kinderen samengesteld.

Scholen die deelnemen aan Brede School Zoetermeer, delen tweemaal per jaar het activiteitenboek uit aan alle leerlingen. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een boek met een schriftelijke inschrijving. Het blijkt dat niet alle ouders beschikken over een pc en een deel van de scholen heeft niet de mogelijkheid om de boekjes digitaal te verspreiden. De gemeente overweegt om in de toekomst ook digitale inschrijving mogelijk te maken.

Brede School Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, uitvoeringsorganisatie Stichting MOOI, 42 basisscholen, wijkmanagers en ongeveer 27 aanbieders van activiteiten.