TNS NIPO

TNS NIPO publicaties

29 september 2010

Rutte steeds meer premier alle Nederlanders
Maar weinig geloof in lang leven rechts kabinet met gedoogsteun PVV

Nu een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV aanstaande lijkt, is het draagvlak voor deze coalitie veel groter dan het draagvlak voor andere coalities. Daarnaast neemt de waardering voor VVD-leider en beoogd premier Mark Rutte toe. Desalniettemin bestaat er weinig vertrouwen dat het rechtse kabinet een lang leven is beschoren: bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat het kabinet al in 2011 zal vallen. Dat alles blijkt uit een politieke peiling van TNS NIPO.

Uit het onderzoek blijkt dat een rechtse coalitie op dit moment op het meeste draagvlak kan rekenen: een op de drie Nederlanders (31%) geeft de voorkeur aan een rechtse coalitie. Opvallend is dat een meerderheidskabinet met volwaardige deelname van de PVV op een stuk méér goedkeuring kan rekenen (23%) dan de gedoogvariant (8%).

Achterban PVV, VVD uitgesproken over voorkeur, achterban CDA twijfelt nog
De achterban van de PVV en VVD prefereert een rechts meerderheidskabinet, maar de achterban van het CDA is nog altijd verdeeld: 33% wenst een rechts kabinet, een bijna even groot deel (31%) wil echter nog steeds `door het midden' (VVD-PvdA-CDA). `Paars Plus' wordt door 16% van de Nederlanders geprefereerd, terwijl een middenkabinet maar bij 7% de voorkeur krijgt. De `Roemervariant' (PvdA-CDA-SP-GroenLinks) krijgt nog meer handen op elkaar (14%) dan een middenkabinet.
Ter vergelijking: op 6 juni 2010, aan de vooravond van de verkiezingen, gaf 14% de voorkeur aan een rechtse coalitie. Een iets grotere groep (15%) wenste een linkse coalitie, Paars (Plus) was bij 9% favoriet en een middenkabinet werd door slechts 3% gewenst.
---

1 | Rechts, al dan niet in gedoogvariant, favoriet bij een derde electoraat

---

Voorgelegde coalities Favoriet bij Totaal electoraat 27 september % %

VVD-CDA-PVV PVV (69%), VVD (41%) 23
VVD-CDA, gedoogsteun PVV VVD (17%), CDA (16%), PVV (15%) 8 VVD-PvdA-D66-GroenLinks (Paars Plus) D66 (49%), GL (43%), PvdA (39%) 16 PvdA-CDA-SP-GroenLinks SP (63), PvdA (36%), GL (32%) 14 VVD-CDA-D66-GroenLinks-ChristenUnie CDA (18%) 8 VVD-PvdA-CDA CDA (31%) 7
Een zakenkabinet - 7
Geen van deze - 7
Weet niet / geen mening - 10

---

Weinig vertrouwen in lang leven rechts kabinet
Rechtse of linkse kiezer, Nederlanders lijken weinig fiducie te hebben in een lang leven van een VVD en CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV. Bijna de helft (45%) verwacht dat een dergelijk kabinet nog in 2011 zal vallen.
Slechts 15% verwacht dat de vier jaar worden vol gemaakt. Opvallend: slechts een op de drie PVV- en VVD-kiezers (33% en 31%) spreekt deze verwachting uit. CDA-stemmers zijn nog minder optimistisch (17%).
---

2 | Bijna helft verwacht dat rechts kabinet met gedoogsteun PVV volgend jaar al valt

---

Hoe lang verwacht u dat een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zal zitten? Favoriet bij
%

Ze vallen in 2011 45
Ze vallen in 2012 20
Ze vallen in 2013 4
Ze vallen in 2014 1
Ze maken de vier jaar vol 15
Weet niet / geen mening 16

---

Waardering voor Rutte en Wilders groeit
Ondanks de kritiek op het moeizame formatieproces en het feit dat VVD-leider Mark Rutte zich duidelijk heeft uitgesproken voor rechts, wordt hij steeds meer `premier van alle Nederlanders'. Inmiddels wordt hij gemiddeld met een 6,5 gewaardeerd, en saillanter: bij de achterban van alle partijen scoort hij een magere voldoende of hoger. Rutte is nu even populair als Emiel Roemer (SP) en moet alleen Jan Kees de Jager (CDA, 6,8) voor zich laten. Ook de waardering voor Geert Wilders is de afgelopen maanden flink toegenomen, hij scoort nu een 5,0. Vooral bij VVD-stemmers is zijn imago fors verbeterd. CDA-stemmers zijn echter nog altijd niet over Wilders te spreken (4,7).

---

3 | Waardering Rutte, Wilders gegroeid

---

Rapportcijfer December 2008 21 dec 2009 11 mei 2010 31 mei 2010 7 juni 2010 27 september 2010
De Jager - - - - - 6,8
Roemer - - 5,7 6,5 6,5 6,5
Rutte 5,7 5,9 6,2 6,2 6,2 6,5
Halsema 6,1 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4
Pechtold 6,3 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3
Verhagen 6,2 5,8 - - - 5,7
Cohen - - 6,3 5,7 5,9 5,7
Wilders 4,1 4,3 4,2 4,2 4,4 5,0
Thieme 4,4 5,0 4,5 4,6 4,7 4,9

---

Electorale vooruitzichten CDA blijven somber
Terwijl Nederland op de drempel van een VVD en CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV staat, voeren twee rechtse en een linkse partij de boventoon. VVD, PVV en PvdA ontlopen elkaar nauwelijks, met respectievelijk 30, 29 en 28 virtuele zetels.
Het CDA lijkt de tweedracht binnen de partij over deelname aan een kabinet met de VVD en PVV nog lang niet te boven te zijn. De christen-democraten zouden op dit moment slechts 13 zetels halen, een historisch dieptepunt. Het CDA zou slechts de zesde partij van het land zijn: zowel SP als D66 zouden op 14 zetels kunnen rekenen. Ook GroenLinks scoort boven de tien zetels (11). ChristenUnie en SGP scoren iets beter dan op 9 juni (respectievelijk 6 en 3 zetels), Partij voor de Dieren blijft stabiel (2 zetels).

---

4 | VVD, PVV, PvdA ontlopen elkaar weinig, CDA zakt verder weg
---

TK 2010 27 sept '10
VVD 31 30
PvdA 30 28
PVV 24 29
CDA 21 13
SP 15 14
D66 10 14
GL 10 11
CU 5 6
PvdD 2 2
SGP 2 3

---

Het CDA heeft vooral verder terrein verloren vanwege `het interne gekakel', aldus vertrekkende kiezers die hun keuze toelichten. Maar of het CDA nu naar links of naar rechts moet buigen, daarover bestaat nog altijd grote verdeeldheid. Verbetering van de electorale situatie lijkt er voorlopig niet in te zitten: ook als tweede keuze doet het CDA het momenteel niet goed. VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdA worden vaker overwogen.

TNS NIPObase CAWI | Bovenstaand persbericht bespreekt de resultaten van een politieke peiling van TNS NIPO. Deze is uitgevoerd vanaf 23 september tot en met 26 september 2010. In deze meting werden 917 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=917). Er is herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag (TK 2010).

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 59 24) of Tim de Beer (tel: 020 522 53 99).