KPMG

Datum: 29-9-2010

Bedrijven maken zich grote zorgen over staatsschulden

Ondernemingen wereldwijd maken zich grote zorgen over het niveau van de staatsschulden die zijn ontstaan door de stimuleringsmaatregelen van de overheid. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna 600 bestuurders van bedrijven in 26 landen. Van de onderzochte ondernemingen maakt 72% zich zorgen over het niveau van de staatsschuld.

Van de onderzochte Nederlandse bestuurders is 70% bezorgd over de schuld van de overheid. Zeven op de tien bedrijven vinden dat de overheid haar uitgaven moeten verminderen om de staatsschuld te verkleinen, 30% is van mening dat de overheid meer inkomsten moet genereren door niet-fiscale maatregelen en één op de vijf vindt dat de overheid extra belastingmaatregelen moet treffen om de staatsschuld weg te werken. Van de onderzochte Nederlandse bestuurders vindt 90% dat de overheid haar uitgaven moet verminderen om de staatsschuld terug te dringen.

Ruim 40% van de bedrijven vindt dat de overheid moet privatiseren om meer inkomsten te genereren en 38% ziet de oplossing in het verhogen van de prijzen van de dienstverlening. Bijna 40% wil de heffingen aan buitenlandse bedrijven verhogen. Van de bestuurders die vinden dat de overheid het in belastingmaatregelen moet zoeken, vindt 70% dat maatregelen genomen moeten worden tegen belastingontduiking. Bijna 70% vindt dat een eind moet worden gemaakt aan vrijstellingen en lacunes in de bestaande wetgeving.

Wereldwijd vindt ruim de helft van de bedrijven dat de overheid zou moeten bezuinigen op haar salarishuis, bijna 50% vindt dat de defensie-uitgaven omlaag zouden moeten en 34% vindt dat de overheid zou moeten bezuinigen op de bijstandsuitkeringen. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven vindt 61% dat de uitgaven voor defensie omlaag zouden moeten, 39% vindt dat de bijstandsuitkeringen omlaag zouden kunnen en 22% dat bezuinigd zou kunnen worden op de salarissen van het overheidspersoneel.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat bijna de helft van de onderzochte bestuurders van mening is dat de recessie inmiddels voorbij is. Dit geldt met name voor bedrijven in Azië en de Pacific. Van de onderzochte Nederlandse ondernemingen vindt 30% dat de recessie achter hen ligt. Wereldwijd vindt ruim 40% van de bedrijven dat het vooral de combinatie is van de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de toegenomen consumentenbestedingen die ervoor gezorgd heeft dat de recessie tot staan is gebracht. Bijna 40% is van mening dat vooral de toegenomen export debet is aan het herstel en 33% ziet de verlaging van de rentetarieven als de belangrijkste drijfveer.

Van de Nederlandse bestuurders ziet de helft de groei van de export als de belangrijkste drijfveer voor het herstel van de economie. Ruim 40% van de Nederlandse bedrijven verwacht in de toekomst vooral te groeien als gevolg van de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de verlaging van de rentetarieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, +31 20 656 7039.

Het bij dit onderzoek horende rapport kunt u hier downloaden.

Zie het origineel