Gemeente Castricum

Vrijwilligers gevraagd bij rampenoefening

Gemeente Castricum en PWN houden samen een oefening over nooddrinkwater. Daarbij zijn veel vrijwilligers welkom.

De oefening is op donderdagochtend 4 november. Het scenario gaat uit van een ongeluk waarna het drinkwater niet meer veilig is. De gemeente organiseert met spoed een verdeelpunt waar de bewoners hun noodrantsoen drinkwater zelf moeten ophalen. Maar de bewoners hebben moeite met de toegewezen hoeveelheid, zitten met zieken thuis of kunnen zelf niet komen.

Â

Voor het welslagen van deze oefening is de gemeente opzoek naar circa 200 vrijwilligers van verschillende leeftijdscategorieën. De vrijwilliger krijgt in de rol een bepaalde rol toebedeeld als inwoner van Castricum. Het meedoen aan de oefening kan op zichzelf een leuke en nuttige ervaring zijn en levert ook een kijkje in de keuken op over de gemeentelijke crisisorganisatie. Daarbij is deze organisatie er zelf mee geholpen.

Â

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober per email aan SanneVredevoort@castricum.nl. Vermeldt hierbij uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Deelnemers krijgen op 20 oktober meer informatie over de rol, de locatie en het tijdstip van de oefening.

Meer informatie: tel. 0251 661 303.