Diergaarde Blijdorp


---

Thommies op de Afrikaanse savanne:
nieuwe diersoort in Blijdorp
29-09-2010
De giraffen en koedoes in Blijdorp hebben gezelschap gekregen van zes Thomson-gazellen. Deze prachtige antilopen zijn nooit eerder in Diergaarde Blijdorp te zien geweest. Thomson-gazellen komen in het wild voor op de savannes in oostelijk Afrika en het zijn daar misschien wel de meest voorkomende dieren. In dierentuinen is de situatie volledig anders, want in heel Europa zijn er maar zeven dierentuinen (inclusief Blijdorp) waar Thommies zijn te zien....

Deze kleine, savanne-bewonende antilopen staan voortdurend onder zware druk. Overal loeren roofdieren die graag zo'n gazelle willen verschalken, zoals cheeta's, hyenahonden en hyena's. Een Thommie heeft maar een beperkt aantal wapens in die voortdurende strijd om te overleven: snelheid, behendigheid en het leven in grote groepen. Het vluchtinstinct is bij deze dieren dan ook sterk ontwikkeld: bij het minste geringste schrikken ze en zetten het op een rennen. In het wild kan dat je leven redden, maar in de beperkte ruimte van een dierentuin kun je bij zo'n vlucht een hek tegen komen met alle nare gevolgen van dien. Daarom heeft Blijdorp ruim de tijd genomen om de zes gazellen aan hun nieuwe verblijf en verblijfsgenoten te laten wennen.

Op 1 april arriveerden de dieren in Rotterdam en na de verplichte quarantaineperiode werden ze ondergebracht in een speciaal verblijf aan de rand van de Blijdorp-savanne. In alle rust konden ze daar wennen aan hun nieuwe omgeving, geluiden en luchtjes. Er is een speciale corridor aangelegd van het binnengedeelte onder de bezoekers-vlonder door naar het buitenverblijf. Heel geleidelijk werd de afscheiding binnen de corridor meter voor meter verzet richting savanne.

Aanvankelijk werden de gazellen op de savanne gelaten terwijl de giraffen en koedoes elk in hun eigen stal stonden. Geleidelijk werden eerst de koedoes en vervolgens de giraffen erbij gelaten. Met de koedoes ging dat allemaal wel soepel. Maar sommige giraffen begonnen achter de gazellen aan te rennen en die laatste waren daar niet echt van gediend; ze wilden allemaal zo snel mogelijk terug naar hun vertrouwde perk. Met veel geduld zijn de Thommies inmiddels gewend aan het nieuwe dagelijkse ritueel: 's morgens worden eerst de gazellen op de savanne gelaten, gevolgd door de koedoes en tenslotte de giraffen.

Het groepje Thomson-gazellen in Blijdorp bestaat uit één bok en vijf vrouwtjes. Er zijn al dekpogingen ondernomen en Blijdorp heeft dan ook goede hoop, dat het groepje zich in de toekomst zal uitbreiden. Ze vormen nu, bijna een half jaar na hun aankomst in Rotterdam, in elk geval al een prachtige 'opvulling' van de Afrikaanse savanne in de Diergaarde.