Gemeente Den Haag

Begroting en Algemene Beschouwingen

Gepubliceerd: 16 september 2010 Laatste wijziging: 29 september 2010

Op donderdag 30 september zijn de Algemene Beschouwingen.

Op dinsdag 14 september maakte het college de programmabegroting voor 2011-2014 bekend. In de programmabegroting staat hoeveel geld de gemeente wil besteden en aan welke onderdelen.

Fracties konden tot en met 22 september schriftelijke vragen stellen over de begroting. Op donderdag 30 september zijn de Algemene Beschouwingen. Elke fractie heeft dan de gelegenheid een eerste reactie te geven op de programmabegroting. De vergadering start om 18.30 uur en vindt plaats in de raadzaal.

Tussen 6 en 13 oktober spreken de verschillende raadscommissies over de begroting, per onderdeel. De fracties hebben dan de mogelijkheid om technische vragen te stellen over de inhoud van de begroting.

Op donderdag 28 oktober behandelt de raad de programmabegroting. Deze vergadering start om 10:00 uur en vindt plaats in de raadzaal. De fracties kunnen dan aan de hand van moties en amendementen meer aandacht vragen voor specifieke zaken.

Wilt u op de hoogte blijven van de programmabegroting, de standpunten van de verschillende politieke partijen en de aangenomen moties en amendementen? Dit kunt u op verschillende manieren doen. U kunt, om te beginnen, de vergaderingen live volgen via Mijn Raad. Deze kunt u ook achteraf terugkijken.

Ook kunt u de Stadskrant lezen, die in de edities van 29 september, 20 oktober en 10 november meer aandacht besteedt aan de programmabegroting. De Stadskrant is een bijlage van De Posthoorn en is ook los te verkrijgen op het stadhuis, de stadsdeelkantoren en de bibliotheek(filialen).

PDF file Programmabegroting 2011-2014 (PDF, 2761 kB)

PDF file Samenvatting 2011-2014 (PDF, 854 kB)

Zie het origineel