Gemeente Aalsmeer

aan de Spoorlaan in oktober gesloopt

Rode Kruisgebouw aan de Spoorlaan in oktober gesloopt

De gemeente Aalsmeer is al enige tijd bezig met plannen voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en omgeving (De Tuinen van Aalsmeer). Om op termijn woningbouw mogelijk te maken in het gebied rond de Spoorlaan, moet het Rode Kruisgebouw (Spoorlaan 5) worden gesloopt.

foto Ulla Eurich Het gebouw is inmiddels door de gemeente Aalsmeer aangekocht en niet langer in gebruik. Om vandalisme tegen te gaan, zijn de ramen met platen dichtgetimmerd. Het Ontwikkelingsbedrijf &2=1, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Aalsmeer en ontwikkelaar Bohemen, heeft een sloopvergunning voor het gebouw aangevraagd. Zodra de gemeente de sloopvergunning heeft afgegeven (waarschijnlijk begin oktober), zal het pand worden gesloopt. Het sloopwerk zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Verder zal het groen rondom het Rode Kruisgebouw worden verwijderd. De bedoeling is dat het gehele terrein voor het einde van het jaar is opgeruimd.

Start bouw in 2011

Afgelopen zomer heeft het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 een proefvak aangelegd om inzicht te krijgen op het zettingsgedrag van de ondergrond. Dit zandpakket van 20 x 20 meter en 2 meter hoog, is omheind met hekwerk en blijft nog een paar weken liggen. Het speelveld en de JOP (jeugdontmoetingsplek) zullen in ieder geval tot medio volgend jaar gehandhaafd blijven. Afhankelijk van de voortgang en vaststelling van het bestemmingsplan zal het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 na de zomer 2011 beginnen het gehele gebied geschikt te maken voor de bouw van nieuwe woningen. De gemeente zal omwonenden vóór die tijd nader inlichten over de werkzaamheden.