Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam


29

Promotie

Rogier Reijmers: 'Heparan sulfate proteoglycans in B cell maturation and myeloma plasma cell survival'. Promotor is prof. dr. S.T. Pals, hoogleraar Immuno- en Hematopathologie. Co-promotor is dr. M. Spaargaren.
Onderwerp van het onderzoek was een eiwit (heparan sulfaat proteoglycanen) dat op het celmembraan zit of wordt uitgescheiden in de extracellulaire matrix. Door modificatie van het eiwit kunnen cellen stoffen als cytokines en groeifactoren aan zich binden. Cellen gebruiken deze stoffen om hun eigen overleving en groei te versterken en te stimuleren. Dit geldt voor gezonde cellen maar ook voor multipele myeloma, een vorm van bloedkanker. Die ziekte stond centraal in Reijmers' onderzoek. Belangrijkste bevinding: als het eiwit wordt weggehaald, worden de kankercellen gevoeliger voor chemotherapie en kan met een lagere dosis worden volstaan. Hij onderzocht dit in een muismodel. Probleem is dat gezonde cellen hetzelfde eiwit hebben. Om het eiwit selectief te kunnen weghalen, werden genetisch gemodificeerde kankercellen in muizen voorbehandeld. Hoe je dit moet doen bij mensen is nog onduidelijk. Een 'voordeel' van deze kankersoort is, aldus Reijmers, dat het ziekteproces in vier fasen verloopt; pas in de laatste fase is sprake van uitzaaiingen. De kankercellen blijven dus relatief lang in het beenmerg en dit biedt openingen voor een voorbehandeling.
Tijd: 12.00 uur


Alle promoties en oraties van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam vinden plaats in de aula van de universiteit, Lutherse Kerk, Singel 411 te Amsterdam
Voor meer informatie op het gebied van medisch wetenschappelijk nieuws kunt u contact opnemen met de AMC-wetenschapsvoorlichters Edith Gerritsma, Andrea Hijmans en Connie Engelberts,
020 566 2929