Gemeente Zijpe


Informatie avond herstart HFR en MER-procedure PALLAS Hoge Flux Reactor

Op woensdagavond 29 september a.s. doen NRG en de Kernfysische Dienst (KFD) verslag van de recente herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR). Daarnaast verzorgt het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een presentatie over de MER-richtlijnen voor de nieuwe PALLAS reactor.

Deze informatie avond is openbaar en vindt plaats op recreatiepark de Watersnip in Petten.

Herstart Hoge Flux Reactor
De afgelopen maanden heeft NRG hard gewerkt aan de reparatie van de koelwaterleiding van de HFR. De herstelwerkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de reactor is sinds 9 september weer in bedrijf. Om u een idee te geven van het reparatietraject geeft NRG een presentatie. De KFD houdt vervolgens een presentatie over het toezicht op de reparatie.

MER-procedure PALLAS
Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor: PALLAS. Deze zomer heeft VROM op basis van de zogenaamde Startnotitie PALLAS plus ingediende zienswijzen, de richtlijnen opgesteld voor het milieueffect rapport (MER) PALLAS. VROM zal deze MER-richtlijnen in een presentatie toelichten.

Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor vragen. U bent van harte welkom, op 29 september in de Watersnip in Petten. Inloop om 19:00 uur, opening om 19:30 uur.
Â