Gemeente Lansingerland

Agenda programmaraad ABCNZ

Programmaraad ABCNZ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Alblasserdam, Bergschenhoek ( gem. Lansingerland). Capelle aan den IJssel, Niewerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle (gem. Zuidplas).

Â

Agenda voor de 32e vergadering van de programmaraad op woensdag 29 september 2010.Â

* Tijdstip 20.00 uur

* Plaats : gemeentehuis Bleiswijk zaal Kiev
* Voorzitter: nico Donker

* Notulist: Frank MolÂ


1. Opening


2. Mededelingen en ingekomen stukken:


- brief Euronieuws d.d. 8 september 2010


3. Kennismaking met de nieuwe contactambtenaar van Lansingerland


4. Vaststellen notulen 31e opnbare vergadering van 9 september 2010


5. Mondeling verslag van gesprek met gemeente Zuidplas m.b.t. Blad TV


6. Concept TV advies 2011

* - bespreking reacties afgelopen jaar

* - email Russian Travel Guide TV d.d. 30-07-2010
* - email BravaNL d.d. 12-08-2010

* - email Euronews d.d. 12-08-2010

* - brief Ziggo 31 mei 2010 aan abonnees


7. Stand van zaken kwaliteitsproject kabelranden.nl


8. Rondvraag


9. Sluiting

verzoek om de diverse stukken m.b.t. bovenstaande onderwerpen goed door te nemen om te kunnen komen tot eem goed eindresultaat.Â

Nico Donker

Voorzitter

Â

N.B. Ziggo wordt vriendelijk verzocht aanwezig te zijn mede i.v.m. hun eigen ontwikkelingen en punt 4.

Â

Â

Â