Ingezonden persbericht


PERSUITNODIGING 27 september 2010

Grote klimaatconferentie legt focus bij delta's en deltasteden

Rotterdam is deze week drie dagen lang het middelpunt van klimaatwetenschap en ­beleid. Vanuit alle windstreken komen bijna duizend vooraanstaande personen uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid naar de Maasstad om te praten over de uitdagingen die het veranderende klimaat biedt aan delta's en deltasteden. De conferentie Deltas in Times of Climate Change van 29 september tot 1 oktober wordt georganiseerd door de nationale onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat en door de gemeente Rotterdam.

Primeur
Het is voor het eerst dat tijdens zo'n grote klimaatconferentie de aandacht uitgaat naar deltagebieden. De invloed die de klimaatverandering heeft op deze gebieden, en dus ook op de miljarden inwoners van de delta's, is enorm. Bewoners krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, rivieren veranderen, er treden veranderingen op in het grondwaterpeil en in de neerslag. De Rotterdamse visie hierop is dat door tijdige en slimme oplossingen klimaatverandering naast bedreigingen kansen biedt om in economische zin, en als aantrekkelijke stad te groeien.

Prins van Oranje
De conferentiedeelnemers zullen onder anderen worden toegesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Cees Veerman, voorzitter van de Deltacommissie zal de afsluitende speech verzorgen.

Alliantie van Deltasteden
Op donderdag 30 september wordt de Delta Alliance gelanceerd, een nieuw netwerk van deltasteden die gaan samenwerken en die kennis en ervaringen gaan delen.

Prijsuitreiking
Bij de opening van de conferentie wordt de winnaar bekendgemaakt van de finale van de ideeënwedstrijd 'Delta City of the Future'. Deze finale bestaat uit een 24-uur durende snelkookpan ontwerpsessie waarin zeven internationale teams innovatieve en uitdagende adaptatieconcepten uitwerken voor het Rotterdamse Stadshavensgebied. Uitgangspunt is het inrichten van het gebied als klimaatbestendig toevluchtsoord en uitvalsbasis voor het ondersteunen van deltasteden wereldwijd. Het winnend idee wordt door een toonaangevende internationale jury gekozen op basis van o.a. vernieuwend gehalte, economisch perspectief en flexibiliteit. Na de conferentie worden de winnaars door professionals verder begeleid bij het uitwerken van hun concept tot toepasbare maatregelen.

Omvang
In 70 sessies komen tijdens de conferentie alle aspecten van klimaatadaptatie aan bod: van verzilting tot financiering. Wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven ontmoeten elkaar, doen inspiratie op en versterken hun netwerk. Deze ontmoeting moet ervoor zorgen dat iedereen ook buiten de grenzen van zijn eigen specifieke vakgebied of onderzoeksveld gaat kijken. Ook de onderlinge interactie wordt gestimuleerd en zal leiden tot 'out-of-the-box' denken.

Thema's
De bezoekers zullen zich in parallelle sessies buigen over de thema's overstromingsrisicomanagement, stedelijk klimaat, gezondheid, governance en economie en de opmars van zout water en de drinkwatertoevoer. Daarnaast zullen vooraanstaande bestuurders en wetenschappers in plenaire bijeenkomsten hun kennis en ideeën uitwisselen. Daarbij staan netwerken tussen steden centraal, zoals Connecting Delta Cities en de Delta Alliance.

Programma
De conferentie vindt plaats in het World Trade Center, Beursplein 37 in Rotterdam. De opening is op woensdagmorgen om 9.30 uur, door burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Aansluitend zal ZKH de Prins van Oranje een toespraak houden.

Het gehele programma van de conferentie is te vinden op de website www.climatedeltaconference.org
Ingezonden persbericht