Voedsel en Waren Autoriteit

Online platform nVWA helpt ondernemers bij import veilige producten uit Azië

Woensdag 29 september lanceert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) het onlineplatform TradeRoute Asia om ondernemers te helpen veilige producten te importeren. Nederlandse winkels en internetshops importeren namelijk te veel producten die niet voldoen aan de veiligheidseisen of zelfs gevaarlijk zijn. Vooral bij speelgoed, kleding en elektrische apparatuur uit China gaan zij vaak in de fout, constateert de nVWA.

Regels productveiligheid slecht bekend
Onderzoek van de nVWA wijst uit dat ondernemers vaak slecht op de hoogte zijn van de regels over productveiligheid. Bovendien blijkt bij de handel met China, waar het grootste deel van de import vandaan komt, communicatie vaak een probleem. Uit steekproeven blijkt dat mede daardoor 30 % van sommige groepen consumentenproducten niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Importeurs verantwoordelijk voor productveiligheid Importeurs zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die ze op de Nederlandse markt brengen. De nVWA ziet erop toe dat zij zich aan de wetten en regels houden. Het is echter ondoenlijk de enorme stroom non-foodconsumentenproducten vanuit Azië compleet te controleren. Daarom voert de nVWA controles uit op basis van risicoanalyse. Ook biedt de nVWA nalevingshulp, zodat ondernemers beter in staat zijn zich aan de regels te houden. TradeRoute Asia is daarvan een voorbeeld.

Duidelijke informatie via e-learning
Op www.traderouteasia.nl kunnen ondernemers via e-learning een idee krijgen van wat er komt kijken bij import uit China. Het platform richt zich met name op kleinere of startende bedrijfjes en internetshops, waarvan er wekelijks ongeveer 30 bijkomen in Nederland. Die groep ondernemers heeft de meeste behoefte aan duidelijke informatie. Naast bewustwording verscherpt de nVWA ook het toezicht en wordt nauwer samengewerkt met de Chinese toezichthouder.

Meer informatie:

- Webdossier Import
- Onlineplatform TradeRoute Asia