Rijksvoorlichtingsdienst

Zzp'ers koesteren ondanks crisis ondernemerschap

Zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) laten zich niet door een crisis uit het veld slaan. Zij kiezen bewust voor ondernemerschap en 88 procent zou dat ondanks de crisis opnieuw doen. Dat bijstand voor zelfstandigen (Bbz) hen in geval van een dip kan helpen, is amper bekend. De overgrote meerderheid van zzp'ers kent de regeling niet.

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het onderzoeksbureau EIM in het kader van het Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemer­schap. Dit is de eerste meting om de ontwikkelingen en economische positie van zelfstandigen structureel te volgen. Circa 2.000 zzp'ers uit verschillende sectoren doen er twee keer per jaar aan mee.

Het onderzoek laat ook zien hoe deze zelfstandigen omgaan met risico's. Zelfstandigen kunnen niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen en moeten zich daarom verzekeren tegen risico's in de toekomst. Wat blijkt?

â- Zzp'ers hebben vaak een aansprakelijkheidsverzekering (72 procent), maar zijn minder vaak verzekerd tegen ziekte (slechts 20 procent) of arbeidsongeschiktheid (36 procent). Dit zijn lagere percentages dan uit eerder onderzoek naar voren kwam. â- Eén op de twee zzp'ers bouwt een reserve op voor de oudedagvoorziening. â- In de (land-)bouw zijn zzp'ers vaker dan gemiddeld verzekerd tegen risico's. â- In de bouw en de zakelijke dienstverlening heeft men vaker een pensioenvoorziening.

Er komen steeds meer zzp'ers. Hun aandeel is in de periode 2001-2009 toegenomen van 3 naar bijna 5 procent van de beroepsbevolking. Deze groei heeft niet alleen gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de positie van zzp'ers in de sociale zekerheid. Minister Donner van SZW heeft namens het kabinet de SER gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt.

Binnen de groep zzp'ers zijn er zelfstandigen die diensten aan derden aanbieden, bijvoorbeeld in de bouw of de zakelijke dienstverlening. Over hen gaat dit onderzoek. Daarnaast zijn er van oudsher zelfstandig ondernemers zonder personeel die producten verkopen, bijvoorbeeld winkeliers. Zij zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Volgens het CBS telde Nederland in 2009 956.000 zelfstandigen, waarvan 632.000 zonder personeel.

Categorieën: Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overig, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer , Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid