Provincie Drenthe

Dekkersplein/Hoofdstraat 56 te Hoogeveen

Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Dekkersplein/Hoofdstraat 56 te Hoogeveen

Gedeputeerde staten van Drenthe delen mee dat zij op 2 augustus 2010 een BUS-evaluatieverslag hebben ontvangen van de gemeente Hoogeveen van de sanering categorie immobiel (artikel 1.2a) op de locatie Dekkersplein/Hoofdstraat 56 te Hoogeveen.

De sanering bestond uit het verwijderen van de met koper, lood en zink verontreinigde grond. Er is een restverontreiniging achtergebleven waarvoor nazorg nodig is.

Op grond van de Wet bodembescherming (artikel 39 c en d) hebben gedeputeerde staten ingestemd met het BUS-evaluatieverslag.

Tot 11 november 2010 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. Afdeling Bestuur en Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 29 september 2010 tot 11 november 2010 ter inzage:

* bij de provincie Drenthe, Afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
* bij de gemeente Hoogeveen: Afdeling Ingenieursbureau, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 36 58 24.
* besluit