Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
29 september 2010

Prijsuitreiking tweejaarlijkse Westtoer-prijs Fernand Peuteman

WESTTOER BEKROONT
VERDIENSTELIJKE WEST-VLAMINGEN

In aanwezigheid van Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Toerisme, zijn in het Cultuurcentrum de Brouckère te Torhout de laureaten bekendgemaakt van de Westtoer-prijs Fernand Peuteman. De Innovatie-/creativiteitsprijs werd uitgereikt aan het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest in Pittem. Laureaat van de Prijs van verdienste is Peter Craeymeersch (Toerisme Oostende). De carrièreprijs gaat naar Paul Boerjan (voormalig Afgevaardigd Bestuurder Westtoer). De Blankenbergse Dijk (Brugge) werd bekroond met de Prijs voor Recreatie en Groen.

De tweejaarlijkse prijs van Westtoer, het West-Vlaams autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, is een eerbetoon aan wijlen gedeputeerde Fernand Peuteman. Doel is om met deze prestigieuze onderscheiding verdienstelijke West-Vlamingen uit de toeristische en recreatieve sector in de kijker te plaatsen.

Voor de vierde editie van de tweejaarlijkse Westtoer-prijs Fernand Peuteman werden uit de ingestuurde kandidaturen eerder 12 genomineerden geselecteerd door de jury.

De Westtoer-prijs bestaat dit jaar uit vier categorieën. De Prijs van verdienste wordt toegekend aan een persoon die op een volgehouden wijze een structurele bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van het receptief toerisme in West-Vlaanderen of op het vlak van de recreatieve ontwikkeling in West-Vlaanderen. De Innovatie-/creativiteitsprijs wordt toegekend aan een bestuur, organisatie, bedrijf, persoon die in de loop van de voorbije twee jaar een innovatief / creatief kleinschalig project heeft ontwikkeld op het domein van het receptief toerisme of de openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. De Carrièreprijs bekroont een persoon die gedurende zijn beroepsloopbaan een belangrijke rol heeft gespeeld in de toeristisch-recreatieve sector. De Prijs voor Recreatie en Groen wordt toegekend aan een instantie die een kwalitatief en nog niet eerder gerealiseerd investeringsproject heeft ingediend. De invalshoek is publieke recreatieve infrastructuur en/of openbaar groen. Het project draagt bij tot de beleving van de recreant langs een of meerdere West-Vlaamse provinciale recreatieve route(s) en/of netwerk(en).

Laureaat Innovatie-/creativiteitsprijs: Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest in Pittem De initiatiefnemers hadden met het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest een dubbel doel. Prioritair moest de missionaris die in de 17de eeuw vanuit de gemeente naar China werd uitgezonden uiteraard centraal staan. Via het verhaal van zijn bekende inwoner wil de gemeente zich beter positioneren in de regio. Nog maar weinig bezoekerscentra in Vlaanderen brengen immers het verhaal van een lokale figuur aan de hand van hedendaagse interactieve middelen. Tegelijk moest het centrum ook als toeristisch-recreatief infopunt dienst doen en een uitvalsbasis zijn voor wie de omgeving verder wil verkennen. Het fungeert daarom als fietsinrijpunt op het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland en als startpunt van de Verbiest fietsroute. De ruimte werd bovendien zodanig ingericht dat er ook tijdelijke tentoonstellingen kunnen plaatsvinden.

Laureaat Prijs van verdienste: Peter Craeymeersch (Toerisme Oostende) Onder het leiderschap van Peter Craeymeersch groeide Toerisme Oostende uit tot een hedendaagse professionele organisatie. Hij liet de vzw een eerste strategisch beleidsplan opmaken en maakte werk van de uniformiteit in de communicatie. In 2005 bouwde hij de organisatie om tot een moderne vrijetijdswinkel, waar iedereen terecht kan voor toeristische en culturele informatie en tickets voor activiteiten, waar hij vaak zelf de bezieler van is. Met Toerisme Oostende nam hij in 2009 ook de exploitatie van het Fort Napoleon over. In 2008 werd Peter Craeymeersch gedelegeerd bestuurder van de vzw Les Films du Bord de Mer die voor het eerst het Filmfestival Oostende organiseerde. Hij zorgde er al die tijd ook voor dat Oostende prominent aanwezig was op de nationale televisie.

Laureaat Carrièreprijs: Paul Boerjan (voormalig Afgevaardigd Bestuurder Westtoer) Gedurende meer dan 30 jaar was Paul Boerjan voor de sector Toerisme en Recreatie een absolute autoriteit. Als hoofdmedewerker van de afdeling Toeristisch Onderzoek van de GOM West-Vlaanderen ontwikkelde hij zich als toeristisch expert in tal van buitenlandse materies. Ondertussen was hij actief in organisaties als Westtoerisme. In 1997 werd hij bestuursdirecteur toerisme en recreatie bij de Provincie. Via zijn inbreng bij de Kustactieplannen I, II en III en als ondervoorzitter van Toerisme Vlaanderen gaf hij sterke impulsen aan het toerisme in de Westhoek en aan de Kust. Onder impuls van Paul Boerjan werd in de periode 2000-2002 Westtoer opgestart, een performant bedrijf en lobbyplatform om toerisme en recreatie in West-Vlaanderen verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Laureaat Prijs voor Recreatie en Groen: Blankenbergse Dijk (Brugge) De Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters is een gaaf bewaard restant van een Middeleeuwse dijk, een relict van de waterbeheersinfrastructuur van de Vlaamse kustpolders. Het afgedankte spoorwegtracé langs de Sint-Pietersgroenestraat en de Palingstraat valt er gedeeltelijk mee samen. De geplande herbestemming van het 1,5 km lange traject als fiets- en wandelroute biedt een unieke kans om een zachte verbinding te maken met de vestingroute rond de binnenstad en het Duivekeetbos, om zo ook de polders in het noorden van de stad te ontsluiten. De spontane vegetatie die zich jarenlang ongestoord op de oude spoorwegberm kon ontwikkelen geeft dankbare mogelijkheden om dit traject als een groen lint in te richten. Het gebied leent zich bovendien uitstekend voor de ontwikkeling van buurtspeelruimte.

De jury heeft ook de volgende genomineerden geselecteerd. Voor de Innovatie-/creativiteitsprijs: D-Hotel (Marke), Parfum van Oostende en vzw Radar - Afrit 9 (Lichtervelde). Bij de Prijs van verdienste: Paul Victoor en Marijke George (De Lork in Kemmel) en Thierry Verstraete (North Sea Challenge bvba) Bij de Carrièreprijs: Achiel Vlaeminck (VVV Dadizele) en Eric Raes (Fed. Horeca Vlaanderen). Bij de Prijs voor recreatie en groen: Educatieve route Geluwebeek (Menen).

Eerbetoon aan grondlegger van toeristische-recreatieve succesformule "Eregedeputeerde Fernand Peuteman was een boegbeeld. Hij inspireerde mensen en bracht een opmerkelijke dynamiek op gang. Het is geen toeval dat Fernand Peuteman aan de basis lag van een hele reeks nieuwe accenten in de (West-)Vlaamse toeristische sector. Samen met vele anderen wil Westtoer met dit initiatief grote eer bewijzen aan wijlen Fernand Peuteman", aldus Patrick Van Gheluwe, voorzitter Westtoer en Gedeputeerde voor toerisme en recreatie. Fernand Peuteman werd op 8 maart 1932 geboren in Brugge. Zijn politieke loopbaan bouwde hij uit in het toen nog onafhankelijke Assebroek. Na de verkiezingen van 1976 werd hij schepen van onderwijs en personeel in Brugge. In 1985 maakte hij de overstap naar de Bestendige Deputatie in West-Vlaanderen. Hij werd voorzitter van Westtoerisme en ondervoorzitter van Toerisme Vlaanderen. De Bruggeling was tevens voorzitter van de Vlaamse Raad voor Toerisme. Fernand Peuteman was de grondlegger van de huidige toeristisch-recreatieve succesformule in West-Vlaanderen. De uitbouw van een regiogebonden werking was één van zijn gedreven initiatieven als gedeputeerde van toerisme. Een belangrijke verwezenlijking in dit verband: samen met gedeputeerde Jan Durnez was Fernand Peuteman de grondlegger en politiek drijvende kracht bij de oprichting van Westtoer. Na een langdurige ziekte overleed de 70-jarige Fernand Peuteman op 14 oktober 2002.