Gemeente Lingewaard


Plaatsen zandbak speeltuin Beukenstraat in Huissen

Enige tijd geleden is het speeltuintje aan de Beukenstraat in zijn geheel verwijderd omdat uit de inspectie naar voren kwam dat de speeltoestellen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Het speelplekje aan de Beukenstraat zou oorspronkelijk worden opgeheven in het kader van het speelruimteplan, dit omdat er in de buurt andere speelplekken aanwezig zijn. Na overleg met omwonenden en het wijkplatform blijft het speelplekje in versoberde vorm bestaan.

Het speelplekje in de buurt aan de Dennenstraat wordt daarom ook geminimaliseerd, de zandbak van de Dennenstraat zal komen te vervallen en een nieuwe zandbak wordt geplaatst aan de Beukenstraat. De zandbak bij de Beukenstraat zal in de eerste week van oktober (week 40) geplaatst worden.