Gemeente Borsele

Woningbouw in Lewedorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele zijn van plan om de vier, nog onbebouwde, landhuiskavels in Lewedorp te verdubbelen naar acht kleinere kavels. Bouwfonds, die eigenaar is van de grond, heeft bij de gemeente het verzoek tot splitsing van de kavels ingediend. Bouwfonds is namelijk van mening dat de kavels op deze manier beter aansluiten bij de vraag vanuit de woningmarkt.

De gemeente Borsele merkt in Lewedorp dat de crisis de verkoop van kavels heeft vertraagd. Toch zijn 41 van de 45 kavels, waarvan zij eigenaar was, verkocht. De gemeente heeft momenteel nog vier vrijstaande kavels aan de Postweg in de verkoop. Van Bouwfonds staan nog meerdere typen woningen te koop, waarvan sommigen nog gebouwd moeten worden.

De gemeenteraad wordt eind dit jaar gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan "Lewedorp, gedeelte West-Kraaijertpolder, 1e herziening" vast te stellen, zodat de splitsing mogelijk gemaakt kan worden. Belangstellenden voor een woning in Lewedorp kunnen contact opnemen met de afdeling Grond en Economie van de gemeente Borsele, (0113) 238383.