Provincie Friesland


---

---

PERSBERICHT

Nummer: 224 HZ
Datum: 29 september 2010

Slimmer toezicht op handhaving in Fryslân

Inspecteurs, controleurs en handhavers in Fryslân willen beter samenwerken. Het toezicht op bijvoorbeeld bouwprojecten en de handhaving bij milieuovertredingen kunnen veel efficiënter, waardoor kosten afnemen en klanten minder last hebben van controles. Dat is de overtuiging van de Friese handhavingsorganisaties, verenigd in het Fries Handhavingsoverleg.

De handhavingsorganisaties in Fryslân controleren of bedrijven zich houden aan bijvoorbeeld milieu- of bouwvoorschriften. In de huidige praktijk komt er voor elke inspectie een aparte inspecteur. De handhavingsorganisaties willen nu kijken of ze meerdere inspecties door één inspecteur op één moment kunnen laten uitvoeren. Dat is handig voor het bedrijf en scheelt in de administratieve en bestuurlijke lasten. Zo ontstaat een slimmere en efficiëntere manier van handhaven. Deze nieuwe werkwijze gaat van start zodra hierover met alle Friese handhavingspartners overeenstemming is bereikt.

In het Fries Handhavingsoverleg participeren 45 Friese handhavingsorganisaties waaronder de 31 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân, maar ook andere organisaties, zoals de politie en Staatsbosbeheer nemen aan dit overleg deel. Op 30 september houden zij hun jaarlijkse netwerkdag, waar zij met elkaar gaan praten over het beter organiseren van de handhaving.