Gemeente Hoogeveen

Saamhorigheid groot bij Molukse gemeenschap

Vanavond heeft burgemeester Margreeth de Boer tijdens een besloten bijeenkomst met de Molukse gemeenschap gesproken over de brand in kerkgebouw Maranatha. In het gebouw van Stichting Salawaku waren zo'n 200 mensen aanwezig om samen stil te staan bij de brand. Alle generaties van de Molukse gemeenschap waren aanwezig en er was een groot gevoel van saamhorigheid. "Jij voelt het, ik voel het ook," verwoordde een spreker.

Twijfel over oorzaak

Burgemeester Margreeth de Boer is erg begaan met de tragische gebeurtenis die de Molukse gemeenschap heeft getroffen. "Ik verkeer, net zoals de Molukse gemeenschap, in grote twijfel over de oorzaken van de brand. Dit is een hele harde klap voor deze gemeenschap. Gelukkig zijn er bij de brand belangrijke spullen gered, zoals het zilverwerk voor het avondmaal, maar ook veel spullen zijn verloren gegaan. Dat is heel erg triest."

Tijdelijk onderkomen

Het afgebrande gebouw bood onderdak aan twee kerkelijke gemeenten. De kerkraden en de gemeente Hoogeveen hebben samen gezocht naar een tijdelijk onderkomen voor de kerk. De stichting Salawaku heeft een ruimte beschikbaar gesteld in het gebouw aan de Zuidwoldigerweg 7. Dit gebouw ligt gunstig ten opzichte van de Molukse wijk en biedt daarmee een mooie oplossing waarmee de situatie voorlopig het hoofd geboden kan worden. Daarbij hebben beide kerkraden besloten om samen de komende tijd samen hun diensten te houden. Voor bijzondere diensten, zoals doop en avondmaal, kan ook gebruik gemaakt worden van het gebouw van Baptistengemeente De Schutse aan de Schutstraat.

Onderzoek

De politie surveilleert extra in de wijk en houdt Molukse gebouwen en monumenten scherp in de gaten. Ondertussen is het onderzoek naar de oorzaak van de brand gaande. Zodra de resultaten van het technisch- en buurtonderzoek bekend zijn, wordt opnieuw een bijeenkomst belegd voor de betrokken Molukse gemeenschap.