Ingezonden persbericht


Persbericht ROVER
29 september 2010

ROVER: Arnhem Nijmegen is te vroeg met afschaffen strippenkaart

ROVER vreest dat het afschaffen van de strippenkaart in Arnhem Nijmegen tot veel problemen gaat leiden. Dat schrijft de reizigersvereniging in een brief aan de Tweede Kamer. Moeilijkheden met het gebruik van de OV-chipkaart op regionale spoorlijnen, een gebrek aan oplaadpunten en andere problemen zorgen volgens ROVER dat straks vele reizigers het OV de rug zullen toekeren. Het draagvlak voor de OV-chipkaart is in de regio bovendien vrijwel nihil.

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen is van plan om de OV-chipkaart per 18 november volledig in te voeren. Dat betekent dat de strippenkaart en het populaire KAN-kaartje in de hele regio binnen enkele maanden afgeschaft wordt. Dit besluit volgt na een negatief advies van de consumentenorganisaties. Opmerkelijk is bovendien dat de Nijmeegse gemeenteraad zich in juni nog heeft uitgesproken tegen een snelle invoering van de OV-chipkaart.

ROVER stelt dat Arnhem Nijmegen nog niet klaar is voor de OV-chipkaart en dat overhaaste invoering voor veel problemen zal zorgen. Zo kan de chipkaart nog niet kan worden gebruikt op de regionale spoorlijnen. Bovendien is nog niet zeker of in alle aangrenzende regio's überhaupt al vanaf 18 november met de OV-chipkaart kan worden gereisd, op grensoverschrijdende buslijnen zal dit voor problemen zorgen. Maar ook tal van andere zaken zijn nog niet op orde, zoals de beschikbaarheid van voldoende service- en distributiepunten, de Viziris-kaart en de regeling voor school- en groepsreizen.

Dat de reiziger in Arnhem-Nijmegen nog niet klaar is voor de OV-chipkaart blijkt uit de bedroevend lage gebruikerscijfers: slechts 4,25% van de reizigers gebruikt de kaart. Sinds maart is het gebruik zelfs nog verder gedaald. Door de populaire KAN-kaartjes af te schaffen verplicht de Stadsregio nu de reiziger tot het gebruiken van de duurdere chipkaart.

ROVER vraagt de Tweede Kamer in een brief om stil te staan bij het uitgangspunt van 'lerend' ontwikkelen van de OV-chipkaart in plaats van geforceerd het standaardassortiment af te schaffen. ROVER hoopt dat de minister niet akkoord gaat met het afschaffen van de strippenkaart in Arnhem Nijmegen totdat de problemen met de chipkaart zijn opgelost. "Wanneer de uitschakeling van het NVB per 18 november in dit landsdeel toch wordt doorgezet, kan niet worden gesteld dat het reizigersbelang bij deze maatregel voorop staat", stelt ROVER in de brief.