Gemeente Tilburg

Nummer
2010306BW
Datum
29 september 2010

34 jongeren aan de slag in de zorg in Midden-Brabant Samenwerking Servicepunten Zorg en Welzijn, onderwijs en werkgevers

Deze maand zijn dertig werkloze jongeren gestart met een opleiding in de zorg. De jongeren volgen nu een opleiding voor helpende, verzorgende of verpleegkundige in de ouderenzorg, thuiszorg of psychiatrie. Gedurende de opleiding zijn ze in dienst bij een werkgever. De kans dat ze daarna een vast contract krijgen is zeer groot. De vraag naar goed gekwalificeerd personeel in de zorg wordt in de toekomst steeds groter. Ook zijn vier jongeren die al een diploma hadden via het project aan een vaste baan gekomen in de zorg. Het project is een initiatief van de Servicepunten Zorg & Welzijn Tilburg en Waalwijk, met Transvorm als kartrekker.
Kwetsbare groep
De economische crisis treft jongeren vaak het hardst op de arbeidsmarkt. Jongeren vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt; ze hebben weinig of geen ervaring, werken vaak op tijdelijke contracten en vliegen er tijdens een economische crisis als eerste uit. Niet alleen de servicepunten willen jongeren snel weer aan het werk krijgen én houden. Ook werkgevers uit de zorgsector hebben uitgesproken dat zij een positieve bijdrage willen leveren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Terug naar school
"Om de groei van jeugdwerkloosheid in de regio zoveel mogelijk te beperken, stimuleren we jongeren om te leren. Wie nu een paar jaar doorleert, kan straks met een goed diploma op zak de arbeidsmarkt op", aldus wethouder Jan Hamming (arbeidsmarktbeleid). "Alle jongeren die ingeschreven staan bij het Werkplein en aangegeven hebben dat ze graag in de zorgsector willen werken, zijn benaderd door de servicepunten Zorg & Welzijn. Uiteindelijk kwamen er 80 geïnteresseerde jongeren naar een startbijeenkomst. Met deze jongeren zijn we verder gegaan in de selectieprocedure, waar ook werkgevers nauw bij betrokken waren. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 34 jongeren nu aan de slag zijn." Het project is tot stand gekomen door de Servicepunten Zorg & Welzijn in Tilburg en Waalwijk. In de servicepunten werken gemeenten, UWV WERKbedrijf, ROC Tilburg, Calibris, Transvorm en werkgevers met elkaar samen aan onder andere het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Brabant.
Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.

Noot voor redactiesGemeente Tilburg