Provincie Noord-Brabant

Persbericht

Datum
28 september 2010
Nummer
202
Activiteiten in en om het provinciehuisDe leden van het college van Gedeputeerde Staten
vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang zijn. De agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten en de diverse statencommissies zijn terug te vinden op de website www.brabant.nl.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

29-09-2010 11.00 Boxmeer
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Boxmeer. Op het
programma staan onder meer gesprekken met het college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Het werkbezoek wordt rond 15.45 uur afgesloten met een persgesprek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Boxmeer.

29-09-2010 13.00 Vught
Gedeputeerde Ruud van Heugten is een van de sprekers op de NEPROM-bijeenkomst 'Woonopgave in Brabant'dat
gehouden wordt in Kasteel Maurick, Dijk van Maurick 3 in Vught.

29-09-2010 15.30 Provinciehuis
Gedeputeerde Onno Hoes ondertekent namens de provincie de Inrichtingsambitie Oostelijke Langstraat in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

29-09-2010 16.00 Boxmeer
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
verricht de officiële opening van het gemeentehuis van Boxmeer aan het Raadhuisplein 1.

30-09-2010 Brussel
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, brengt met een delegatie van bestuurlijk en ondernemend Brabant een bezoek aan Brussel voor een ontmoeting met
vertegenwoordigers van het Europese parlement.

30-09-2010 09.15 Bladel
Gedeputeerde Onno Hoes voert het woord tijdens de bijeenkomst Schoon Water voor gemeenten in het
gemeentehuis, Markt 1 in Bladel.

01-10-2010 07.30 Provinciehuis
Officiële start 'Spitsmijden in Brabant'. Gedeputeerde Yves de Boer reikt de eerste TravelStars uit aan de aanwezige deelnemers van het project in het Provinciehuis,
Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

01-10-2010 09.30 Provinciehuis.
Provinciale Staten vergaderen in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

03-10-2010 13.30 Teteringen
Gedeputeerde Yves de Boer opent samen met wethouder Wilbert Willems de tunnel bij de Nieuwe
Kadijk/Oosterhoutseweg in Teteringen.

04-10-2010 17.00 Provinciehuis.
De Rekeningcommissie vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

04-10-2010 18.00 Provinciehuis.
De Agendacommissie vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

08-10-2010 09.30 Provinciehuis.
De Commissie bestuur en middelen vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

08-10-2010 09.30 Provinciehuis.
De Commissie ruimte en milieu vergadert in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

08-10-2010 13.30 Provinciehuis.
De Commissie economie, mobiliteit en grote stedenbeleid vergadert in het Provinciehuis, Brabantl 1 te 's- Hertogenbosch.

08-10-2010 13.30 Provinciehuis.
De Commissie zorg, welzijn en cultuur vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

08-10-2010 15.00 Eindhoven
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
spreekt bij gelegenheid van het 13e lustrum van het Academisch Genootschap Eindhoven in de TU, De Dolech 2 in Eindhoven.

08-10-2010 19.15 Eindhoven
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
woont de opening van het Muziekcentrum in Eindhoven bij. Lokatie: Heuvel Galerie 140.

09-10-2010 10.00 's-Hertogenbosch
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, woont de eucharistieviering in de Sint Jan bij bij gelegenheid van de Hoofdliedendag van de Brabantse Schuttersgilde. Loklatie: Parade in 's-Hertogenbosch.

09-10-2010 11.00 Provinciehuis
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk,
spreekt bij de Hoofdliedendag van de Brabantse
Schuttersgilden in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's- Hertogenbosch.

09-10-2010 12.00 Tilburg
De commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, is aanwezig bij de viering van het 65-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers in het Willem-II stadion, Hoofdingang in Tilburg.


---- --