Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Subsidieaanvraag voor herstel tweede fase kasteelruïne Born

Sittard-Geleen, 28 september - De Limburgse Monumentenstichting (LMS) zaal in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen, vóór 1 oktober, via een nieuwe subsidieregeling een aanvraag doen bij het Rijk voor de restauratie van de tweede fase van de Kasteelruïne en de omliggende kademuren in Born. In de voormalige gemeente Born werd de eerste fase van de restauratie al afgerond. De nieuwe subsidieregeling, per 1 oktober 2010 van kracht, biedt een laatste kans om met rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidie de gehele restauratie af te ronden.

,,Ik ben blij dat we met de herstelwerkzaamheden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de opwaardering van het centrumplan van Born, ' zegt wethouder Pieter Meekels (stadsdeelbestuurder).

De kasteelruïne is onderdeel van het Centrumplan Born en eigendom van de Limburgse Monumentenstichting. De kademuren zijn eigendom van de gemeente. Met name het achterste deel van de ruïne en de omliggende kademuren zijn al jaren in zeer slechte staat van onderhoud. Na de totstandkoming van de eerste fase in 2001 / 2002 is een opdracht uitgezet bij SATIJNplus Architecten om een begroting op te zetten om de resterende delen eveneens te herstellen. Een aantal malen is gedurende de laatste jaren gekeken deze grootschalige restauratie onder te brengen in een subsidieregeling. Dit stokte herhaaldelijk op de benodigde eigen bijdrage van de gemeente. Nu doet zich opnieuw een kans voor de plannen in te dienen. Het Rijk zal bij honorering van de aanvraag, die kenbaar wordt gemaakt rondom de jaarwisseling, 70% toekennen. De LMS, provincie en de gemeente dragen het resterende bedrag bij.

De restauratie van het rijksmonument draagt naast de opwaardering van het Centrumplan van Born ook bij aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en de aantrekkingskracht op toeristen.


---