Ingezonden persbericht


(29 september 2010 - Bericht van Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferentie NL)

P E R S B E R I C H T

Nieuwe impuls van de vrouwenbeweging

Amsterdam, 29 september 2010 -
Begin oktober reizen zo'n dertig Nederlandse vrouwen naar Dusseldorf voor een driedaagse conferentie om met meer dan 2.000 vrouwen van 30 nationaliteiten de uitkomsten van honderd jaar vrouwenbeweging te bespreken. Aan de hand van tien thema's, die het grootste gedeelte van het leven van vrouwen betreffen, wordt de situatie van vrouwen per land en internationaal in kaart gebracht.

WereldVrouwenConferentie

Dit alles ter voorbereiding van de komende Wereld
VrouwenConferentie van 4 tot 8 maart 2011 in Venezuela in het kader van de viering van de 100ste Internationale Vrouwendag.

De conferentie is het idee van vrouwen uit Equador, Argentinie, Venezuela en Duitsland, die veronderstellen dat de recessie in de wereldeconomie vooral voor vrouwen slecht zal uitpakken en dit op 8 maart, Internationale Vrouwendag, gezamenlijk aan de kaak willen stellen. De voertaal zal Engels en Spaans zijn.

Voorbereidingen

De voorbereiding in Nederland is in volle gang. Hoewel we een rijk land zijn, en er het idee heerst dat vrouwen niets meer te mopperen hebben (b.v. in het onderwijs is de achterstand ingelopen) zijn er nog genoeg gebieden waar van alles aan de hand is. Denk b.v. aan minder inkomen bij een betaalde baan, minder opgebouwd pensioen, meer vrouwen in de bijstand, beeldvorming in de media en reclame; mishandeling en verkrachting, de aandacht voor vrouwen in sport. Op de themadagen wordt per thema hierover gediscussieerd en worden conclusies getrokken. In maandelijkse nieuwsbrieven wordt daarvan verslag gedaan, naast allerlei nieuwtjes en de 8 maart voorbereidingen in diverse steden in Nederland. Bemoedigend is de grote deelname van migrantenvrouwen.

Vrouwen nemen deel op persoonlijke titel en betalen in principe hun eigen kosten. Een probleem voor actieve vrouwen uit armere landen zijn de reis- en verblijfskosten. Vandaar het idee om vanuit Nederland geld in te zamelen om de onkosten van enkele van deze vrouwen te betalen.

-------

Noten voor de persIngezonden persbericht