Persbericht

29 september, 2010

Driekwart logistieke- en transportsector herstelt na economische crisis ~ Uitkomsten onderzoek van Transport Intelligence en Kewill positief ~

De IT-inversteringen staan bij de transportsector en logistieke dienstverleners, na de economische crisis, weer op de agenda. Meer dan de helft (54%) van de dienstverleners plant opnieuw lange termijn investeringen in transport- en global trade-managementsystemen. Dit blijkt uit Europees onderzoek van Transport Intelligence, uitgevoerd in opdracht van Kewill, onder 478 respondenten uit de transportwereld en logistieke dienstverleners. Driekwart van de organisaties die deel hebben genomen aan het onderzoek geeft aan dat ze in de herstelfase zitten of reeds zijn hersteld van de economische crisis. Dit geeft vertrouwen waardoor er meer wordt geïnvesteerd in logistieke IT-systemen en -oplossingen.

De belangrijkste redenen voor organisaties om te investeren in supply chain-technologie is dat zij op deze manier in kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten, kosten kunnen verlagen en operationele activiteiten efficiënter kunnen maken. Eén op de drie respondenten (32%) geeft aan dat hun huidige logistieke software een barrière vormt voor het oppakken van en reageren op nieuwe zakelijke mogelijkheden. Dit heeft te maken met het feit dat sommige softwareleveranciers niet tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de klant.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de meerderheid van de respondenten de voorkeur geeft aan 'best-of-breed'-oplossingen, waarvan 70 procent de integratie met bestaande IT-systemen de belangrijkste factor vindt bij het kiezen van een nieuwe softwareleverancier. Daarnaast geeft bijna de helft van de organisaties (47%) aan dat een nieuw IT-systeem vaak gepaard gaat met een lange implementatietijd en het minimaal zes maanden duurt voordat alles up-and-running is. 73 procent vindt de lange implementatietijd dan ook een drempel om uiteindelijk te kiezen voor een nieuw systeem. Daarnaast verwacht 81 procent een snelle terugverdientijd (ROI) binnen twee jaar.

Jacquie Boast, COO EMEA bij Kewill zegt: "De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat er veel behoefte is aan effectieve transportsystemen bij logistieke organisaties en transportbedrijven. Belangrijk daarbij is wel dat eventuele nieuwe systemen gelijkmatig en eenvoudig te integreren zijn met bestaande systemen en supply chain-informatie altijd inzichtelijk is. Deze speerpunten leiden tot een effectieve planning en goed management, twee belangrijke aspecten die zwaar meewegen in de keuze van een logistieke IT-leverancier. Organisaties zoeken na de crisis een betrouwbare partner die een snelle implementatie en integratie van systemen levert en uiteindelijk een snelle ROI kan garanderen. Op deze manier blijven organisaties de concurrentie voor en krijgen ze de juiste ondersteuning bij het herstel van hun business."

(410 woorden)

BERICHT VOOR DE REDACTIE