Plantijn moedigt internationale BSO- en TSO- stages aan

29/09/2010 12:52

Plantijn Hogeschool

Hogeschool schrijft mee aan Europees handboek voor secundaire scholen

Leerlingen uit het TSO en BSO moeten meer kansen krijgen om een buitenlandse stage te lopen, vindt Plantijn Hogeschool. Deze jongeren worden reeds in het secundair onderwijs klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en zullen daarom minder waarschijnlijk gebruik maken van stagemogelijkheden in het hoger onderwijs. Als enige hogeschool in het Q-Placements project werkte Plantijn mee aan een Europees handboek met stageprocedures voor secundaire scholen.

"Een buitenlandse stage tijdens je middelbare schooltijd is misschien wel de laatste kans om die bijzondere ervaring op te doen", aldus de Europese werkgroep die voor de scholen en hun leerlingen een theoretisch model ontwikkelde.

Als enige hogeschool in Europa werkte Plantijn Hogeschool gedurende twee jaar samen met een internationaal consortium van Kamers van Koophandel. Doel: secundaire scholen bijstaan in het zoeken naar een methode om hun technisch- en beroepsgeschoolde leerlingen op een evidentere manier een internationale stage-ervaring te laten opdoen.

Niet toevallig werkte Plantijn Hogeschool mee aan dit Europese project. In haar professionele bacheloropleidingen staat praktijkgerichtheid voorop en is het de missie van de hogeschool om haar studenten via hands-on ervaringen tot sterke persoonlijkheden te vormen.

Succesverhaal

Plantijn Hogeschool ging in gesprek met alle mogelijke belanghebbenden: leerlingen, secundaire scholen, stagebegeleiders, bedrijven, stad Antwerpen, Kamer van Koophandel en Unizo. In elk van de deelnemende landen kwamen dergelijke focusgroepen samen. Ze wisselden ideeën uit over de mogelijkheden en beperkingen van internationale stages voor jongeren uit een beroepsopleiding.

Op die manier kwam het Q-Placements project (Training placements in foreign enterprises for vocational training students: a European approach for quality) tot richtlijnen die van een buitenlandse stage een geslaagde ervaring kunnen maken.

Secundaire scholen kunnen nu teruggrijpen naar de richtlijnen in het Europees handboek van het Q-Placements project. Op die manier kunnen internationale initiatieven voor BSO en TSO-leerlingen een succesverhaal worden voor de leerlingen zelf, voor hun scholen èn voor het stagebedrijf in het buitenland.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel