Gemeente Utrecht


| |
|Datum 29 september 2010                        |
|                                   |
|Noodkap drie grachtenbomen                      |

|Resultaten van verschillende onderzoeken naar bomen ouder dan vijftig |
|jaar langs de Utrechtse grachten zijn bekend. De conclusie is dat drie|
|bomen gekapt moeten worden en bij drie bomen de kroon verkleind moet |
|worden. De gemeente heeft na eigen onderzoek eerder dit jaar de    |
|resultaten voorgelegd aan twee onafhankelijke adviesbureaus. Zij   |
|onderstrepen beiden, los van elkaar, de conclusies uit het onderzoek. |
|De gemeente kapt de bewuste bomen op zeer korte termijn en neemt bij |
|de andere bomen de kroon in. De gemeente blijft alle bomen ouder dan |
|vijftig jaar en jongere grote exemplaren (circa vijftig stuks) de   |
|komende tijd inspecteren.                       |
|                                   |
|De Paardenkastanje ter hoogte van Oudegracht 357 wordt vandaag geveld.|
|De Linde ter hoogte van Nieuwegracht 2 en een Iep ter hoogte van   |
|Oudegracht 108 volgen zo spoedig mogelijk. Bij de Paardenkastanje is |
|deze zomer, om de stabiliteit te verbeteren, de kroon sterk gesnoeid. |
|Op maandag 20 september is bij deze kastanje nog een         |
|bewortelingsonderzoek uitgevoerd. Nadat de wortels deels waren    |
|blootgelegd, bleek dat de kluit slecht was ontwikkeld en weinig grip |
|had in de grond. Hiermee werd de conclusie van de trekproef bevestigd,|
|namelijk dat de boom zeer instabiel is. De andere twee bomen zijn, net|
|als de Paardenkastanje, onderzocht met trekproeven. Daaruit bleek dat |
|beide bomen zeer instabiel zijn en een gevaar vormen voor de     |
|veiligheid.                              |
|                                   |
|Kroon innemen                             |
|Bij drie andere bomen gaat de gemeente, om hun stabiliteit te     |
|waarborgen, de kroon sterk innemen. Het gaat om een Paardenkastanje  |
|ter hoogte van Oudegracht 351, een Paardenkastanje ter hoogte van   |
|Zonneburg en een Linde ter hoogte van Nieuwegracht 20. Met deze    |
|maatregel probeert de gemeente deze bomen te behouden.        |
|                                   |
|Omgevallen Moerbei                          |
|Eerder deze week, in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 september, |
|is op de Oudegracht een Moerbei omgevallen. Deze Moerbei is ook uit  |
|het onderzoek naar voren gekomen als een risicovolle boom. Bij deze  |
|boom zou de kroon sterk gesnoeid worden om hem te stabiliseren. Helaas|
|is de boom voordat het snoeiwerk heeft plaatsgevonden toch al     |
|omgevallen. Gelukkig heeft dit geen persoonlijke ongevallen of schade |
|veroorzaakt.                             |
|