Media alert

Solvency II na recessie volgende uitdaging financiële instellingen

~ naleving wettelijke voorschiften volgens Informatica in meerdere opzichten cruciaal ~

Nieuwegein, 29 september 2010 - Voor veel organisaties is Solvency II lange tijd niet iets geweest waar aandacht aan is besteed, omdat deze wetgeving pas in december 2012 van kracht zal zijn. Nu we echter herstel van de economie gaan zien, verleggen steeds meer organisaties hun focus om ervoor te zorgen dat ze Solvency II-compliant worden. Dit gaat organisaties de nodige voordelen bieden.

Ten eerste draait Solvency II om het nauwkeurig in kaart brengen van de risicopositie van financiële instellingen. Wanneer een klant een claim indient, moet de financiële situatie volkomen duidelijk zijn. Het op een effectieve manier integreren van de verschillende gegevens leidt hierbij tot een realistisch beeld van de activa en schulden. Ook geeft het financiële instellingen een compleet overzicht van ieder aspect van de business, zoals de liquiditeit, lopende claims, klanten en agents. Dit beeld helpt financiële instellingen bij het opsporen van kwetsbare gebieden binnen de organisatie, waardoor deze meteen aangepakt kunnen worden.

Ook zorgt Solvency II ervoor dat organisaties een 360°-inzicht in alle klantinformatie binnen de gehele onderneming krijgen. Financiële instellingen krijgen zo een beter beeld van de behoeftes van de klant en kunnen hier beter op in gaan spelen, wat bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid.

"De computerindustrie kende in het jaar 2000 een grote uitdaging in verband met verwachte millenniumproblemen, voor financiële instellingen geldt hiervoor het jaar 2010. Ook dan zal blijken dat dit niet het einde van de wereld betekent", aldus Bert Oosterhof, director of technology EMEA bij Informatica. "Solvency II zál worden ingevoerd. Veel ondernemingen zien het interpreteren van de waarde van de gegevens die dagelijks binnen een onderneming wordt gegenereerd als een enorme klus. Het zal echter blijken dat díe ondernemingen die bereid zijn resources te investeren, uiteindelijk de vruchten plukken van de Solvency II-regelgeving. De nieuwe regels bieden organisaties de mogelijkheid om flink te groeien."

(322 woorden)