Energiecongres trekt conclusie: geen duurzaamheid zonder aardgas


DEN HAAG, 20100929 -- Vrijdag 24 september hebben 150 energiedeskundigen tijdens een gezamenlijk door GasTerra en het strategisch adviesbureau Quintel georganiseerd congres, nagedacht over de energietoekomst van Nederland tot 2030. De deelnemers aan deze studiebijeenkomst, die plaatsvond in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, kwamen uit alle geledingen van de overheid, de energiesector en het onderwijs. Gebruikmakend van het vernieuwde online Energietransitiemodel van Quintel, waarmee iedere computerbezitter zelf op basis van eigen (beleids)keuzes energiescenario's kan ontwikkelen, trokken zij een aantal heldere conclusies.

1. Alleen marktwerking zal niet leiden tot energietransitie; daarom is al in 2011 een energietransitiewet nodig die zowel goed is voor de koopkracht als voor het klimaat.

2. Onze huizen en kantoren moeten we anders verwarmen. De CV-ketel zal vervangen worden door warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en een beetje geothermie. Hiermee kan meer energie bespaard worden dan het totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik vergt.

3. 1 op 25 rijden wordt de norm. Het vervoer zal steeds meer plaatsvinden met elektrische auto's en elektrisch openbaar vervoer. De energiebesparing is ook in dit geval vele malen groter dan het totale elektriciteitsgebruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar.

4. Het is waarschijnlijk dat duurzame energiebronnen zoals wind en zon op middellange termijn concurrerend worden. In dat licht moeten nieuwe investeringen in kolencentrales die een levensduur van 30 jaar of meer hebben, kritisch worden bekeken. Op lange termijn is investeren in kolencentrales met CCS een dure oplossing.

5. Ten slotte was het congres ook duidelijk over de keuze van energiebronnen. We zullen de komende decennia in Nederland naar een mix moeten van duurzame energie en aardgas.

Het door Quintel ontwikkelde Energietransitiemodel wordt door GasTerra en 20 andere partners* gratis beschikbaar gesteld op www.energietransitiemodel.nl

*De partners van het Energietransitiemodel zijn : Alliander, Clingendael International Energy Programme, Delta, Eneco, Enexis, Essent, GasTerra, Gemeente Amsterdam, Interprovinciaal Overleg, Logica, Netbeheer Nederland, Philips, RegieOrgaan Energietransitie, Shell, Stedin, Stichting Natuur en Milieu, TenneT, Uneto-VNI, Visser & Smit Hanab, Vopak.