Studieklas op het web - het nieuwe digitaal verzuimconsult


SVServicecenter uit Woerden lanceert met Studieklas op het web(TM) opnieuw een waardevolle toevoeging op haar aanbod van digitale verzuimconsulten.

ZEIST, 20100929 -- De online dienst Studieklas op het web(TM) is een innovatie die erop is gericht werknemers tijdens hun ziekteverzuim niet te laten stilstaan en beter te laten terugkeren op hun werkplek. Zieke werknemers worden onderworpen aan effectieve kennis- en competentietrainingen. Met Studieklas op het web(TM) is ziekteverzuim geen verloren tijd, maar een investering in de toekomst, voor zowel de werknemer als de werkgever. Uitgebreide informatie over deze online dienst is terug te vinden op www.studieklasophetweb.nl.

Studieklas op het web(TM); hoe werkt dat eigenlijk?
Als de mogelijkheden het toelaten neemt de zieke werknemer via deze online dienst minimaal 2 uur per dag deel aan een cursus, training of workshop. Het doel is tweeledig. Enerzijds behoudt de werknemer op deze manier zijn dagelijkse activiteit, heeft hij de ruimte een beter beeld te krijgen van zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en wordt de afstand tussen werkgever en werknemer bij langdurige afwezigheid niet te groot. Anderzijds is het voor de werkgever puur uit financieel oogpunt een interessante oplossing. Langdurig zieke werknemers vormen voor een werkgever een enorme schadelast. Met deze online dienst van SVServicecenter die zich richt op het herstel van de werknemer wordt de schadelast beperkt.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke resultaten volgt een kort relaas van een herstelde werknemer die gebruikmaakte van Studieklas op het web(TM): "Thuis zitten is voor een paar dagen goed om aan te sterken, maar nadien wil je toch iets gaan doen. Graag had ik op mijn eigen werkplek aangepaste werkzaamheden verricht, maar in de praktijk is dat vaak niet haalbaar omdat zulke werkzaamheden simpelweg niet voorhanden zijn. Gelukkig kon ik na een week al beginnen met de dagelijkse trainingen van Studieklas op het web. Onder meer een competentietest heeft mij doen inzien, dat ik meer in mijn macht heb, dan ik altijd had gedacht. Ik was nog niet eens hersteld van mijn ziekte, of ik voelde mij naar de toekomst toe al een stuk beter. Van mijn werkgever mag ik nu ook een beroepskeuzetest en een sollicitatietraining doen. En dat terwijl ik al hersteld ben."

Het traject wordt reeds gestart in de tweede week van het ziekteverzuim. Het verzuimprotocol komt direct aan de orde, waarbij afspraken, rechten en plichten voor werkgever en werknemer uitvoerig worden besproken. In de kennis- en competentietrainingen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
- persoonlijk functioneren (waarom wordt met mij een verzuimgesprek gevoerd?)
- welke cursussen leiden tot kwaliteitsverbetering?
- eventueel opleiden voor ander beroep

Gedetailleerde informatie over Studieklas op het web(TM) of de andere online diensten van SVServicecenter zijn in te zien op www.svservicecenter.nl.