Gemeente Ede

Nieuwsberichten

maandag, 16 augustus 2010

Hoe veilig is uw school?

Door: afdeling Communicatie

De gemeente Ede organiseert op 29 september in de raadzaal van het Raadhuis een mini-symposium voor schoolbestuursleden en directeuren van de scholen binnen haar gemeentegrenzen. Centraal staat de vraag: `Hoe veilig is uw school?`

Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 300 scholen getroffen door brand. Meer dan de helft van de branden breken uit na schooltijd. Vaak is de oorzaak brandstichting of verkeerd gebruik van elektrische apparaten.
Bestuurders en directeuren van scholen zijn volgens de Arbo-wet en de gebruiksvergunning van de brandweer verplicht te zorgen voor de veiligheid van personen in hun school. Daarom organiseert de gemeente voor hen een mini-symposium met de titel `Hoe veilig is uw school?`. Tijdens dit symposium vertellen deskundige gastsprekers over inbraak- en brandpreventie en manieren om de veiligheid voor personen en zaken in schoolgebouwen zo goed mogelijk te waarborgen.

De kosten van herbouw en het opnieuw inrichten van de scholen bedragen jaarlijks vele miljoenen. Er verstrijken soms jaren voordat er een nieuw gebouw staat. Jaren die door de leerlingen worden doorgebracht in noodgebouwen. Naast financiële en praktische schade is er ook emotionele schade. Leerlingen kunnen hevig teleurgesteld zijn omdat hun werkstukken, leesboeken of speelgoed verbrand zijn.

Veiligheid binnen de scholen staat daarom hoog op de agenda van de nieuwe wethouder van educatie, mevrouw H. Hullegie. Zij heeft de leden van de schoolbesturen en de directeuren van de scholen binnen de gemeente Ede voor het symposium uitgenodigd en hoopt op een grote opkomst.

Bijlage: Flyer Veilge School + agenda (pdf)
Zie het origineel