Royal Haskoning


23-08-2010
DeltaCompetition motiveert studenten wereldwijd tot innovatieve en originele oplossingen voor klimaatadaptatie

De DeltaCompetition heeft studenten wereldwijd uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor de gevolgen van klimaatverandering in deltasteden. Voor deze wedstrijd, georganiseerd door Delta Alliance, de stad Rotterdam en Royal Haskoning, zijn 24 unieke inzendingen uit elf landen op vijf continenten ontvangen. De winnaars worden begin september bekendgemaakt en de drie winnende teams ontvangen elk een prijs van $ 3.000 en een volledig verzorgde reis naar Rotterdam om hun oplossing te presenteren tijdens de conferentie Deltas in Times of Climate Change (29 september - 1 oktober 2010). Innovatieve oplossingen vanuit vijf continenten De DeltaCompetition vroeg naar originele, praktische en wetenschappelijke ideeën voor de uitdagingen waarmee deltasteden en hun inwoners worden geconfronteerd. De inzendingen komen vanuit verschillende expertises, waaronder ruimtelijke planning, bestuur, economie en uiteraard waterbouw en watermanagement. Veel inzendingen combineerden op creatieve wijze verschillende disciplines en presenteerden originele voorbeelden. Wereldwijd zijn mensen op zoek naar praktische, innovatieve en duurzame oplossingen waarmee de deltasteden kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Het belang van dit vraagstuk wordt onderschreven door het feit dat er inzendingen zijn ontvangen van studenten op vijf continenten.

Juryoverleg
Dr. Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is voorzitter van de jury van DeltaCompetition 2010. Hij wordt hierin vergezeld door Prof. Pier Vellinga, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en voorzitter van de raad van bestuur Stichting Kennis voor Klimaat in Nederland, Prof. Hans Opschoor, hoogleraar Economie van Duurzame Ontwikkeling aan het Institute of Social Studies en hoogleraar milieu-economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en Mr. Tom Smit, directeur van de divisie Ruimtelijke Ontwikkeling van Royal Haskoning. De juryleden selecteren drie winnaars uit de inzendingen. De winnende teams ontvangen elk een bedrag van $ 3.000 en worden uitgenodigd om hun ideeën te presenteren aan een internationaal publiek van besluitvormers en experts tijdens de conferentie Deltas in Times of Climate Change. Deze conferentie vindt plaats in Rotterdam van 29 september tot en met 1 oktober 2010. De tien beste inzendingen worden gepubliceerd in een boek dat wordt uitgegeven door de organisatoren.

De DeltaCompetition
De DeltaCompetition focust op de gevolgen van klimaatverandering die adaptieve oplossingen vereisen op het gebied van water, natuur, mobiliteit, landbouw, energie, gezondheid, huisvesting en recreatie. De wedstrijd staat open voor promovendi, master- en bachelorstudenten uit de hele wereld, die individueel of als team oplossingen kunnen inzenden. Dit jaar zijn de oplossingen ingezonden via de website Brainrack, een online platform om creatieve ideeën te genereren.

De twee voorgaande edities van de DeltaCompetition, in 2006 en 2008 georganiseerd door Royal Haskoning, stimuleerden kennisuitwisseling en dialoog tussen de academische en zakenwereld. Voortbouwend op dit succes is Royal Haskoning dit keer een partnerschap aangegaan met de Delta Alliance en de stad Rotterdam voor de organisatie van de DeltaCompetition 2010 die verdere aandacht zal genereren voor de uitdagingen waarvoor deltasteden in de hele wereld zich gesteld zien.

Ga naar www.deltacompetition.com en www.climatedeltaconference.org voor meer informatie.