Rijksvoorlichtingsdienst

Prinses Màxima bij landelijke bijeenkomst over microfinanciering

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden woont woensdagochtend 29 september de landelijke bijeenkomst van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland bij in Media Plaza in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst gaat de Prinses in gesprek met een aantal ondernemers over hun ervaringen met het verkrijgen van een microkrediet. Verschillende ondernemers vertellen hoe zij hebben geprofiteerd van de goede begeleiding door een coach. Er worden diverse voorbeelden gepresenteerd. De heer Laman Trip, voorzitter van de Raad voor Microfinanciering, houdt een toespraak tijdens de opening van de bijeenkomst.

Microfinanciering in Nederland is er voor mensen met goede ondernemersplannen, die hulp nodig hebben bij de uitwerking van hun plannen of bij een bank niet terecht kunnen. Met coaching en krediet krijgen zij de kans goede plannen waar te maken. Ondernemers kunnen terecht bij één van de 41 Microfinancierings(MF)-ondernemerspunten voor coaching en het aanvragen van krediet.

Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland is in april 2010 opgericht. De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een landelijk microfinancieringsnetwerk en samenwerking en kennisdeling binnen dit netwerk te bevorderen.

Prinses Máxima is lid van de Raad voor Microfinanciering. De Raad voor Microfinanciering is in januari 2007 opgericht door het ministerie van Economische Zaken. De Raad heeft als taak de kennis van en het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren.