Phil H. Kleingeld Regiodirecteur van MeerBusiness Rotterdam Rijnmond


(Net)werken voor meer business

RIDDERKERK, 20100930 -- Met ingang van 1 oktober 2010 is Phil H. Kleingeld aangesteld als Regiodirecteur van MeerBusiness Rotterdam Rijnmond. Meerbusiness is een van de grootste landelijke netwerkorganisaties, met regionale afdelingen, met als doelstelling de werkgelegenheid te stimuleren. Zij doet dit door bestuurders van ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen en een platform aan te bieden om informatie uit te wisselen, kennis te verbreden en meer business te genereren.

Geen onbekende
Kleingeld, een geboren en getogen Rotterdammer, is geen onbekende op het gebied van ondernemend netwerken. In zijn vorige functie als directeur van een toonaangevend re-integratiebedrijf en de daaraan verbonden netwerkorganisatie, heeft hij ruim 130 ondernemers geholpen hun bedrijf met succes uit te bouwen en tal van bedrijven gestimuleerd interessante samenwerkingsverbanden op te zetten.

`Netwerken is een van de meest beoefende en gelijktijdig de minst begrepen communicatievorm. Het is daarom mijn missie om via gerichte activiteiten sponsoren, partners, preferred suppliers en leden van MeerBusiness Rotterdam Rijnmond te helpen met de uitbouw van hun zakelijke activiteiten. Ik wil dit doen door duidelijk te maken wat wel en wat niet met netwerken kan worden bereikt, welke vormen daarvoor het meest geschikt zijn en effectieve business leads voor hen te genereren.', stelt Phil Kleingeld

Communicatie is het sleutelwoord
Phil Kleingeld kreeg landelijke bekendheid als een van de meest productieve schrijvers van zakelijke proza, als columnist en veelgevraagd spreker tijdens congressen en seminars. Hij heeft er zijn vak van gemaakt om zakelijke communicatie te optimaliseren en organisaties en mensen aan elkaar te koppelen. Zijn eigen praktijkervaring heeft hij in ruim 20 boeken beschreven, waaronder enkele bestsellers als `Geheimen van succes' en `Klant & Service'. Hij noemt zichzelf, met een knipoog, een gespecialiseerde generalist, die daarnaast een diepgaande studie heeft gemaakt naar het nut en de effecten van zakelijke en persoonlijke netwerken. `Communicatie is daarbij het sleutelwoord,' benadrukt hij nog eens.

Boeiend werkterrein
`Het Rijnmondgebied is een van de belangrijkste economische motoren van Nederland met een grote verscheidenheid aan bedrijfstakken. Het is dan ook een hele uitdaging om binnen dit dynamische gebied te mogen werken en een bijdrage te leveren aan het uitbreiden van de werkgelegenheid en winstgevendheid van ondernemingen door hen daarin praktisch te ondersteunen.'wil Kleingeld nog graag kwijt.

Ondernemers hebben de steun nodig van de lokale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hard nodig om hun concurrentiepositie te behouden en te verbeteren. Mede daarom zet MeerBusiness zich ook actief in om partijen uit de non-profit sector in contact te brengen met ondernemers om een goede uitwisseling van informatie op gang te brengen en te houden.

Rent-a-Pen