Maastricht University

September 2010
drs. W.J. Braam

Titel: Melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disabilities: A study into its effectiveness and clinical aspects Trefwoorden: verstandelijk gehandicapten, slaapproblemen, melatonine, gedragsproblemen Woensdag 29 september 2010, 16.00 uur


Promotor: prof.dr. L.M.G. Curfs;
co-promotores: dr. M.G. Smits, Ede; Prof.dr. R. Didden, RUN.

Melatonine is een geneesmiddel dat het slaap-waakritme reguleert. Dit proefschrift onderzocht de werking van melatonine bij verstandelijk gehandicapten met langdurende slaapproblemen. Bij hen worden slaapproblemen namelijk vaak veroorzaakt door een stoornis in het eigen melatonine ritme, bij niet verstandelijk gehandicapten spelen vaak andere factoren (zoals stress bijvoorbeeld) een rol. Melatonine bleek niet alleen effectief bij de behandeling van in- en doorslaapproblemen, maar had ook een gunstig effect op gedragsproblemen overdag. Agressief gedrag als slaan, bijten en vernielen nam af. Opmerkelijk was dat bij sommige patiënten de slaapproblemen tijdens de behandeling na enkele weken terugkeerden door een te trage afbraak van melatonine. Geadviseerd wordt om een behandeling met melatonine uitsluitend te beginnen nadat (in speeksel) het tijdstip is vastgesteld waarop de eigen melatonine productie op gang komt.