Gemeente De Wolden


Persbericht

Zuidwolde, 14 september 2010Dag van de omgevingsvergunning in De Wolden

Dag bouw- en milieuvergunning, hallo omgevingsvergunning!

Wie wil bouwen of verbouwen of iets anders in zijn woonomgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het verbouwen van een monument. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen inwoners van De Wolden veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren, organiseert de gemeente 'de dag van de omgevingsvergunning' op woensdag 29 september 2010.

Van veel naar één

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Een voordeel is dat deze omgevingsvergunning met één aanvraagformulier bij de gemeente aan te vragen is. Digitaal, via het omgevingsloket online of op papier. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, stuurt de gemeente de ontvanger één omgevingsvergunning met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die inwoners in één keer aanvragen, is één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo wordt bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter.


Iedereen welkom om kennis te maken met de omgevingsvergunning?
De gemeente nodigt iedereen uit op 'de dag van de omgevingsvergunning'.  Deze vindt plaats op woensdag 29 september van 14.00 tot 16.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. De medewerkers laten de bezoekers kennismaken met de omgevingsvergunning en het digitaal omgevingsloket.


Informatie?


Wie meer wil weten over de omgevingsvergunning kan kijken op de website omgevingsvergunning.vrom.nl.