Gemeente Nijmegen

persinformatie

28-09-2010 week 38

WEEKAGENDA COLLEGE B&W VAN 29-09-2010 t/m 05-10-2010

Woensdag 29 september 2010, 13.30 uur Raadzaal Wethouder Kunst spreekt de eerstejaars studenten politicologie toe, tijdens hun bezoek aan het gemeentehuis.

Vrijdag 1 oktober 2010, 9.30 uur Raadzaal Burgemeester De Graaf en wethouder Jeene zijn aanwezig tijdens de bijeenkomst van de 100.000+ gemeenten voor wethouders en directeuren/controllers die verantwoordelijk zijn voor Financiën en Economische zaken in de grote steden van Nederland. Het thema is Financieel beleid in crisistijd.

Vrijdag 1 oktober 2010, 16.00 uur Gedachteniskerk, Titus Brandsma Loco-burgemeester Tas opent het heringerichte terrein van de Titus Brandsma Gedachteniskerk.

Zondag 3 oktober 2010, 13.30 uur Concertgebouw De Vereeniging Wethouder Kunst spreekt tijdens de opening van de grote concertzaal met nieuwe stoelen. Om dit te vieren is de jonge toppianist pianist Jonathan Biss uitgenodigd voor een feestelijk middagconcert.

Maandag 4 oktober 2010, 14.00 uur De Vereeniging Burgemeester De Graaf opent de conferentie voor het dertigjarig bestaan van de Nijmeegse vrijwilligerscentrale. Thema is de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.
Gemeente Nijmegen